Overige activiteiten en functies Lückens

G.H. Lückens

G.H. Lückens was niet alleen actief op het gebied van zijn vak en als beeldhouwer/modelleur, maar ook op het gebied van sport, kunst en geschiedenis. Zoals gebruikelijk in die tijd werden veel van deze activiteiten gedaan in verenigingsverband. Daarnaast was hij betrokken bij sociale en maatschappelijke instellingen en initiatieven.

 • Actief lid van Teekengenootschap Debutade, sinds 1900.
 • Lid van de Nederlandsche Stucadoors Patroons Bond.
 • Bestuurslid van de Hoornsche V.V.V.V., 1913.
 • Bestuurslid van de Aannemersvereeniging Elkanders belang in Hoorn, 1914.
 • Assisteren bij aanmeten gipsbedden op verzoek van Dr. H.P. Kortebos, vanaf 1914.
 • Lid van de Hoornsche Middenstandsvereeniging, waar hij in 1919 benoemd werd tot lid der Commissie tot nazien der rekening.
 • Plaatsvervangend lid-werkgevers bij de Gemeentelijke arbeidsbeurs.
 • Lid van het stembureau, stemdistrict VI in Hoorn, voor de verkiezing van leden van de Provinciale Staten en de gemeenteraad.
 • Lid Commissie tot nazien der rekening van de Hoornsche Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose, 1919.
 • Lid Commissie tot nazien der rekening en verantwoording van de Ambachtsschool Hoorn en Omstreken, 1921.
 • Lid oprichtingscommissie van de Verhuurders Vereeniging Onderling Belang, in 1938.
 • Lid van het brandweerwezen in Hoorn en daarna Brandmeester bij de Hoornsche Brandraad.
 • Lid van de Hoornsche Kolfbond, alleen in zijn jonge jaren.
 • Lid en later secretaris van de Hoornse gymnastiekvereniging UdI-WvO.
 • Bestuurslid van het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond (K.N.G.V.).
 • Commissaris van de Noord-Hollandsche Athletiek Bond (N.H.A.B.).
 • Bestuurder van de vereniging IJsvermaak, 1924-1929.
 • Jurylid bij verschillende wedstrijden van andere verenigingen, zoals bij het bal-masque van de dansvereniging O.L.A. in 1916, de hardrijdwedstrijd van de vereniging IJsvermaak Hoorn (Y.V.H) in 1917, en bij zwemwedstrijden van vereniging Het Hoornsche Hop in 1921.
 • Lid van diverse tijdelijke comités voor jaar-, afscheid- en verwelkomingsfeesten.
 • Secretaris in de Commissie van toezicht van Westfries Museum.
 • Archivaris in het bestuur van Vereniging Oud Hoorn, 1917-1941.
 • Lid van de Vereeniging Hendrick de Keijzer.
 • Lid van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, vanaf 1924.