Lückens en het Westfries Museum

Westfries Museum

Westfries Museum.

Vanuit zijn belangstelling voor historie en antiek bezocht Lückens al op jonge leeftijd met regelmaat het Westfries Museum in Hoorn.

Betrokkenheid bij Westfries Museum

In 1914 werd hij gekozen tot lid van de Commissie voor het Westfries Museum; vanaf 1922 was hij tevens tweede secretaris. Hij functioneerde in die hoedanigheid tot zijn overlijden in 1942.
Lückens was een enthousiast verzamelaar van historische voorwerpen en schonk talrijke zaken aan dit museum. Op zondagmiddag was hij vaak als suppoost te vinden in het Westfries Museum.

Lückens-werken in Westfries Museum

In 1944 organiseerde het Westfries Museum postuum een tentoonstelling van een aantal werken van de hand van Lückens. In 2003 vond een uitgebreide inventarisatie plaats van de in het museum aanwezige stukken van G.H. Lückens. De dochter van de kunstenaar is op dat moment in de gelegenheid gesteld de verzamelde werken te komen bekijken. De toen getoonde en gefotografeerde werken zijn opgenomen in deze site.
Suppoost Lückens
Suppoost Lückens
Suppoost Lückens

G.H. Lückens als suppoost in het Westfries Museum.

G.H. Lückens

Bronnen:

  • Memoires en familie-album Mw. G. Mellegers-Lückens
  • Delpher