Leven Gerard Lückens

Foto G.H. Lückens

Gerard Lückens.

Gerhard Heinrich Lückens, roepnaam Gerard, werd op vrijdag 16 juni 1882 te Hoorn geboren. Hij was de zoon en het enig kind van Hermann Gerhard Lücke(ns) en Caroline Dorothee Justine Hanne Hamann.

Talent

Al op zeer jonge leeftijd bleek het tekentalent van Gerard Lückens. Hij maakte als kind regelmatig tekeningen in een schriftje, voor een buurvrouw waar hij graag kwam. De tekeningen waren volgens zeggen zo bijzonder, dat de buurvrouw het schriftje jarenlang bewaard heeft. Helaas zijn de vroege werken verloren gegaan. De vroegstgedateerde tekening die wij kennen is van 1894: de tekening van het Hoornse Hop. Lückens was toen twaalf jaar oud.

Opleiding

Op de middelbare school moedigde vooral zijn tekenleraar Kerkmeijer hem aan zich toe te leggen op tekenen. Na twee jaar HBS ging Lückens naar de tweede klas van de Kunstnijverheidschool Quellinus (later het Instituut voor Kunstnijverheid) in Amsterdam, de voorloper van de Gerrit Rietveldacademie. Hier eindigde hij beide studiejaren als beste leerling van zijn studierichting; ook later won hij nog verschillende prijzen voor tekenen en boetseren.

Middel van bestaan

De vader van Lückens had een eigen, goedlopend stukadoorsbedrijf in Hoorn. Hij en zijn vrouw vonden de kunstuitingen van hun zoon prima als hobby, maar niet als middel van bestaan. Immers alleen uitmuntende kunstenaars konden in die tijd van hun kunst leven. Lückens leerde daarom het stukadoorsvak bij zijn vader, om naderhand het bedrijf over te nemen. De ouders zorgden overigens wel voor een atelier voor de jonge kunstenaar.

Gezin

Lückens leerde zijn vrouw Sophia Jonkman kennen op de gymnastiekvereniging UdI-WvO. Zij verloofden zich op 12 juli 1903 en begonnen met de aanschaf van hun uitzet en meubilair. Gerard en Sofie traden op 19 juli 1907 in Hoorn in het huwelijk. Het jonge stel ging wonen in de Kruisstraat in Hoorn en kreeg daar op 26 februari 1910 hun eerste kind, Caroline Dorothee Justine Hanne (Lien) Lückens.
Na het overlijden van de moeder van Gerard Lückens in 1914, verhuisde het gezin naar het ouderlijk huis in Ramen 16. Daar werden de dochters Gerardina (Gerdien, 1 september 1918), Hermina Sophia (Hermien, 17 mei 1921) en zoon Dirk (22 mei 1923) geboren.
Verlovingsfoto Lückens

Verlovingsfoto Gerard Lückens en Sophia Jonkman, 1903.

Foto 4 kinderen Lückens

De vier kinderen Lückens.

Foto gezin Lückens, 1933

Gerard Lückens met zijn gezin in 1933.

Vakman

Gerard Lückens was een uitmuntend en veelzijdig vakman, die kennis had van verschillende stijlen. Hij wist welke materialen gebruikt moesten worden om vakwerk te kunnen realiseren en daarmee decoratieve gevels, wanden en plafonds weer in hun oude glorie te herstellen. Naast de 'gewone' stukadoorswerkzaamheden voor particulieren en gemeenten, verzorgde hij veel sierstucwerk. Zo bracht hij gipsen plafondversieringen aan in patriciërshuizen en restaureerde hij sierstucwerk in oude gebouwen. Bij dit werk kwam zijn talent als beeldend kunstenaar goed van pas, evenals bij het restaureren van houtsnijwerk en het sjabloneren van schoolmuren.

Actief op velerlei gebied

Rond 1900 werd sport bedrijven erg populair en Lückens deed als jongeman aan turnen, schermen en kolven. Op latere leeftijd was hij zeer actief als jurylid en bij de organisatie van diverse sportevenementen. Ook zat hij in het bestuur van diverse sportverenigingen en sportbonden. Daarnaast had hij een grote belangstelling voor geschiedenis en behoud van historie. Hierdoor werd hij onder andere lid van Oud Hoorn, het Historisch Genootschap en het Westfries Museum. Meer informatie hierover is te vinden bij 'Overige activiteiten Lückens'.

Weduwnaar

Sophia Jonkman overleed op 1 december 1934. Weduwnaar Gerard Lückens hertrouwde op 25 januari 1940 te Hoorn met Gertruida Maria Hendrika Gerhard. Zijn gezondheid ging langzaam achteruit. Hij is op 31 juli 1942 te Hoorn overleden, waar hij op 4 augustus is begraven op de Algemene Begraafplaats Keern.

Lückens - Kolfbaan

Heren op de kolfbaan in Hoorn, rond 1907.
Lückens staand, de tweede van rechts.

Advertentie Lückens

Hoornsche Courant, 19-02-1916.

Foto gezin Lückens, 1933

Handtekening G.H. Lückens.

Foto G.H. Lückens

G.H. Lückens, 1937.


Bronnen:

  • Memoires en familie-album Mw. G. Mellegers-Lückens
  • Delpher