Achtergrondinformatie | Hermina Sofie Lückens

Hermina Sofie Lückens werd geboren op 17 mei 1921 te Hoorn, als derde kind van kunstenaar Gerard Lückens en Sofie Jonkman. Haar roepnaam was Hermien, maar op school werd zij ook wel 'Mien' genoemd.

Gezinssituatie

In 1934 verloor Hermien op dertienjarige leeftijd haar moeder, die al langer aan nierproblemen leed. De oudste zus Lien was toen al getrouwd en vertrokken naar het toenmalige Nederlands-Indië. Haar zus Gerdien verliet voortijdig de U.L.O. en probeerde voor het huishouden te zorgen. Gerdien, Hermien en de jongere broer Dirk werden daarnaast opgevangen door vrienden van vader Lückens: het echtpaar Bossert uit de Nieuwsteeg. Lückens hertrouwde in 1940.

Opleiding

Hermien ging in Hoorn naar de openbare U.L.O. en behaalde het A-diploma in 1937. Twee jaar later voltooide zij haar opleiding tot apothekersassistente in Amsterdam.

Verhuisd naar Amsterdam

Half mei 1941 verhuisde Hermien van het ouderlijk huis in Hoorn naar Wouwermanstraat 12b in Amsterdam, waar zij samen met haar zus Gerdien op kamers woonde.
Advertentie geboorte Hermien Lückens

De Nieuwe Courant,
25-05-1921

Foto 3 dochters Lückens

De drie zusjes in de tuin.
De jongste is Hermien.

Foto Hermien Lückens

Hermien in de Ramen.

Foto Hermien Lückens

Hermien, anno 1939.

Huwelijk en gezin

In Amsterdam ontmoette Hermien haar toekomstige man, Herman Padt (geboren 17 oktober 1921). Zij verloofden zich in 1943 en traden twee jaar later in het huwelijk. Het jonge stel woonde in de Oude IJselstraat in Amsterdam, waar zij twee dochters kregen. Het gezin verhuisde binnen de stad naar de Vogelenzangstraat.

Drogisterij

Hermien was een kwieke, daadkrachtige vrouw en zeker voor haar tijd zeer geëmancipeerd. Zowel zij als haar man hadden een eigen drogisterij. Het gezin woonde achter de drogisterij van Hermien, waarbij zij haar aandacht bewonderenswaardig goed wist te verdelen tussen werk en privé. Hermien haalde al vroeg haar rijbewijs en reed later met regelmaat heen en weer naar hun oudste dochter in Frankrijk.

Een nieuw leven

Begin jaren zeventig stapten Hermien en Herman uit hun bedrijven en kochten in Friesland een verbouwd boerderijtje met een stukje grond. Hermien nam paardrijles en kocht een al wat ouder paard. Zij genoot van het werken in de tuin, de dagelijkse ritten met haar paard in de omgeving van het dorp, en van het contact met de dorpsgenoten.

Na ruim twintig jaar verkochten zij om gezondheidsredenen de boerderij en verhuisden naar Almere, waar zij in de buurt van hun jongste dochter woonden. Hermien overleed aldaar op 2 november 1994, Herman op 21 december 2000.


Persbericht ULO - Hermien Lückens

Nieuwe Hoornsche Courant, 20-07-1935

Persbericht apothekersassistent - Hermien Lückens

Nieuwe Hoornsche Courant, 04-07-1939

Persbericht EHBO - Hermien Lückens

Nieuwe Hoornsche Courant, 15-07-1941.


Foto Hermien Lückens

Hermien Lückens.

Foto Herman Padt

Herman Padt.

Advertentie verloving Padt-Lückens Advertentie huwelijk Padt-Lückens
Foto Padt-Lückens

Huwelijk, 19-07-1945.


Foto Hermien Lückens

Hermien, genietend van de wintersport.

Persbericht Hermien Lückens

Hermien met haar paard.


Bronnen:

  • Memoires en familie-album Mw. G. Mellegers-Lückens
  • Delpher