Achtergrondinformatie | Geertruida Maria Hendrika Gerhard

Truus Gerhard

Truus Gerhard.

Geertruida Maria Hendrika Gerhard (roepnaam Truus) werd geboren op 23 november 1883 te Amsterdam. Zij was een dochter van Jan Hendrik Gerhard (bierbrouwersknecht, geb. 1849) en Cornelia Merckel (geb. 1844).

Verpleegster

Truus volgde een verpleegstersopleiding en werkte een paar jaar in ziekenhuizen in Zutphen en Utrecht. Daarna werd ze particulier verpleegster, waarbij ze inwoonde bij de persoon die ze verpleegde.

Weduwnaar Lückens

Begin 1936 woonde zij in Rijswijk en ontmoette zij weduwnaar Gerard Lückens. Enkele maanden later stelde Lückens haar als zijn toekomstige vrouw voor aan zijn drie nog thuiswonende kinderen. Zoals in die tijd gebruikelijk, vroeg vader Lückens hen om Truus te beschouwen als hun tweede moeder. Het werd op prijs gesteld als zij haar 'Moe' gingen noemen. De kinderen moesten hier erg aan wennen en probeerden de situatie min of meer te ontlopen. Zo waren de dochters Gerdien en Hermien veel op pad en zocht zoon Dirk zijn toevlucht bij een bevriend echtpaar, Dhr. en Mw. Dade.

Huwelijk

Op 11 januari 1940 gingen Gerard en Truus in ondertrouw. Het huwelijk vond plaats op 25 januari in Hoorn, met dochter Gerdien Lückens en huisvriend Jac. Bossert als getuigen. Het echtpaar ging met de drie kinderen Lückens wonen in het pand Ramen 18 te Hoorn. Een en ander bleef voor alle betrokkenen moeilijk. Dochter Gerdien verliet het ouderlijk huis en ging op kamers wonen in Amsterdam; Hermien volgde haar een jaar later. Dirk haalde in juli 1941 zijn diploma van de HBS en ging studeren in Delft, waar ook hij op kamers ging.

Steun en toeverlaat

Gerard Lückens zat bedrijfsmatig en privé financieel in zwaar weer. Ook had hij in toenemende mate last van zijn hart. Truus Gerhard hielp hem met het maken van kleine werkstukken voor de verkoop; samen goten zij het gips in de keuken van het huis. Truus hield zijn administratie bij en steunde hem bij het noodzakelijk ter veiling brengen van zijn onroerend goed, zodat hij de schulden kon afbetalen. Ook zorgde zij ervoor dat hij netjes gekleed op zakenbezoek ging. Dankzij haar had hij zijn laatste levensjaar geen financiële kopzorgen meer.

Weduwe

Gerard Lückens overleed thuis op 31 juli 1942. Kort daarna verkocht Truus de resterende zaken van het stukadoorsbedrijf en het pand Ramen 18. Zij vertrok naar Haarlem en verloor al snel het contact met de kinderen Lückens.

Opnieuw getrouwd

In 1950 huwde Truus Gerhard met de weduwnaar Gerardus Jacobs (geb. 1883). Na vijf jaar huwelijk werd zij helaas opnieuw weduwe.

Advertentie Lückens-Gerhard

Nieuwe Hoornsche Courant, 11-01-1940.

Trouwkaart Lückens-Gerhard
Advertentie Lückens-Gerhard

Nieuwe Hoornsche Courant, 26-01-1940.

Persbericht Lückens-Gerhard

Nieuwe Hoornsche Courant, 10-02-1940.

Lückens-Gerhard

Gerard, Truus en Gerdien Lückens in de tuin achter het huis, anno 1940.


Overlijdenskaart Lückens Advertentie Lückens-Gerhard

Dagblad voor Noord-Holland, 25-08-1942.

Advertentie Boelhuis

Dagblad voor Noord-Holland, 05-11-1942.

Adresboek Lückens-Gerhard

Adresboek Haarlem, januari 1946.


Bronnen:

  • Memoires en familie-album Mw. G. Mellegers-Lückens
  • Delpher