Achtergrondinformatie | Caroline Dorothee Justine Hanne Lückens

Foto Lien met Gerdien, 1920

Lien Lückens met op schoot haar zusje Gerdien, 1920.

Lien Lückens

Caroline Dorothee Justine Hanne (roepnaam Lien) Lückens werd geboren op 26 februari 1910 in Hoorn, als eerste kind van Gerard Lückens en Sophia Jonkman. Lien was in haar jeugd al zeer creatief en actief op het gebied van muziek, handwerken en toneel. Ook hield zij van schaatsen en turnen.

Zij ging naar de Rijks-HBS in Hoorn en behaalde haar B-diploma in 1927. Ze ging aan het werk bij firma Blokker en verzorgde daarnaast de administratie voor haar vader, en voor Dhr. H.J. Sindram van de Middenstandsbank in Hoorn. Lien solliciteerde bij Philips als kinderverzorgster in een internaat in Nederlands-Indië, maar werd vanwege haar jeugdige leeftijd afgewezen.

Verliefd

In augustus 1929 ging Lien naar een theatervoorstelling met een bal na. Daar ontmoette zij Ko van Tekelenburg, die samen met zijn moeder een paar dagen in Hoorn verbleef om het graf van zijn vader te bezoeken. Ko maakte een afspraakje met Lien voor een bezoek aan de Hoornse Kermis, die zoals elk jaar plaatsvond in de tweede week van augustus. Na afloop van het bezoek aan de kermis bracht Ko Lien naar huis. Zij liepen al pratend vele rondjes om het perk in de Ramen, vanuit het slaapkamerraam bespied door Liens zusjes Gerdien en Hermien.

In stroomversnelling

De volgende avond kwam Ko kennismaken met de ouders van Lien en vroeg meteen om haar hand. Twee dagen later stond het voorgenomen huwelijk in de krant. Op 14 november 1929 huwde het jonge stel om de volgende dag te vertrekken naar Sumatra (Nederlands-Indië).

Ko van Tekelenburg

Jacobus Lodewijk Marinus (roepnaam Ko) van Tekelenburg werd geboren op 14 november 1900 te Enschede, als eerste kind van Jacobus van Tekelenburg en Regina de Vries. Het gezin verhuisde naar Alkmaar en daarna na Hoorn. Vader Jacobus overleed te Hoorn in 1912 op zesendertigjarige leeftijd. De weduwe bleef achter met inmiddels drie kinderen en verhuisde naar Den Haag. Ko vertrok in 1923 naar het voormalig Nederlands-Indië om daar als werktuigbouwkundig ingenieur aan het werk te gaan. In 1929 kwam hij voor een half jaar met verlof naar Nederland.
Foto Ko van Tekelenburg

Ko van Tekelenburg, 1929.

Foto Lien Lückens

Lien Luckens, 1929.

Advertentie verloving Tekelenburg-Lückens

Nieuwe Hoornsche Courant, 20‑08‑1929.

Advertentie huwelijk Tekelenburg-Lückens

Nieuwe Hoornsche Courant, 31‑10‑1929.

Menukaart huwelijk Tekelenburg-Lückens

Op de menukaart van het huwelijksdiner staat een foto van het portretreliëf, dat hen door (schoon)vader Lückens is aangeboden.

Foto huwelijk Tekelenburg-Lückens

Het bruidspaar Van Tekelenburg-Lückens, met de bruidsmeisjes Gerdien en Hermien Lückens.

Advertentie Tekelenburg-Lückens

Nieuwe Hoornsche Courant, 28‑12‑1929.


Foto gezin Tekelenburg

Ko van Tekelenburg met beide zoons, in Sumatra.
Foto anno 1933.

Gezin

Ko en Lien kregen twee zonen: Jacobus Lodewijk Marinus (geb. 1930) en Gerard Herman van Tekelenburg (geb. 1932).

Het echtpaar kwam met de kinderen in december 1935 met verlof naar Nederland, voor een periode van zes maanden. In deze tijd heeft Gerard Lückens portretreliëfs van beide kleinzoons gemaakt. In juni 1936 ging het gezin weer terug naar Sumatra.

Oorlog

In juni 1942 brak in Nederlands-Indië de oorlog uit. Op 12 maart 1942 werd Ko in Bandung krijgsgevangen genomen en met de eerste deportatie afgevoerd naar Birma voor de aanleg van de spoorlijn. Hij overleed aldaar op 17 juli 1943 in Hlepauk, Birma, 18 KM, aan de gevolgen van dysenterie. Zijn naam is bijgeschreven op het Birma-Siam en Pakan Baroe Spoorwegen monument op Landgoed Bronbeek te Arnhem.
Lien en beide jongens brachten de oorlog door in een Japans interneringskamp. In augustus 1945 werden zij overgebracht naar Australië om pas in 1946 weer in Nederland terug te keren. Zij gingen wonen in Rijswijk, Zuid-Holland.

Telkens opnieuw de draad oppakken

Lien begon met een studie MO-Engels. Via de zus van haar overleden man ontmoette zij naderhand de weduwnaar Sip Boomgaard. Op 13 april 1949 traden zij in het huwelijk. Sip overleed in februari 1961. In de daarop volgende jaren zette Lien zich met al haar talent en energie in voor de Stichting Goed Handwerken. Zij ontwierp borduurwerken, gebaseerd op historische patronen. Uit naam van Stichting Goed Handwerken hield zij door het hele land lezingen en tentoonstellingen, over zowel oude als nieuwe handwerken en over historische klederdrachten. Hiermee trad zij vol verve in de voetsporen van zowel haar vader Gerard Lückens als haar moeder Sofie Jonkman.

Lien overleed op 14 november 1986 in Rijswijk.


Advertentie huwelijk Tekelenburg-Lückens

Nieuwe Hoornsche Courant, 31-10-1929.

Foto Lien en Sicco

Lien en haar tweede man, 1929.

Foto Lien Lückens

Lien Boomgaard-Lückens, 1985.

Foto Lien en Sicco

Het Nieuwsblad voor het Noorden, 23-09-1955.

Advertentie huwelijk Tekelenburg-Lückens

Tijdschrift Ons Gezin, 1960-6.

Opmerking: de wandlap heeft de naam 'De Halve Maen', net als het historische zeilschip waarmee Hudson de Nieuwe Wereld ontdekte, en de replica die Hoorn in 1909 aan Lewis (USA) schonk bij de Hudsonfeesten.