Colofon

Inleiding

Op deze site staan de werken en het leven van beeldend kunstenaar Gerard Lückens centraal. Door zijn werken en activiteiten te voorzien van relevante achtergrondinformatie, wordt een en ander geplaatst in de desbetreffende tijd. Daarbij ligt de focus op de periode 1860-1950.
Bij het zoeken naar en uitwerken van deze informatie ontstond een steeds meer gedetailleerd beeld van de periode waarin de kunstenaar leefde. Informatie van buiten die periode wordt geplaatst, als dat van belang is voor het groter geheel.

Gelaagde indeling

Bij een bezoek aan de site worden primair werken getoond; via links kan de bezoeker desgewenst door naar achtergrondinformatie.

Vernieuwing en uitbreiding site

De eerste versie van deze site is gemaakt in 1998. Sindsdien is de inhoud en opmaak regelmatig aangepast en uitgebreid. In 2024 is de site volledig vernieuwd, met geoptimaliseerde foto's van de werken, nog niet eerdere gepubliceerde werken, geactualiseerde achtergrondinformatie en beschikbaar gekomen krantenberichten. De opmaak van de nieuwe site houdt optimaal rekening met verschillende schermbreedtes.

Dankbaar voor vele handen

Deze site kon alleen tot stand komen door de grote bijdrage en zeer gewaardeerde inzet van vele personen. Wij zijn alle betrokkenen zeer dankbaar.
 • Gerben Kazimier
  Gerben Kazimier was de pionier en de stuwende kracht in de zoektocht naar de werken van G.H. Lückens. Hij was met zijn zoekwerk, enthousiasme en doorzettingsvermogen de eerste aanjager bij het voorzien van achtergrondinformatie en bijbehorend beeldmateriaal. Gerben is ook de auteur van het artikel in het jaarboek 71 (2004)van het Westfries Genootschap over het leven en de werken van de kunstenaar.
 • Frans Zack
  De vriendelijke en bescheiden Frans Zack heeft met zijn publicaties in het tijdschrift van de Vereniging Oud Hoorn de 'verdwenen plaquettes' van G.H. Lückens onder de aandacht gebracht.
 • Westfries Museum
  Het Westfries Museum stelde ons in 2003 in de gelegenheid de in hun depot aanwezige werken van Lückens te zien en te fotograferen.
 • Westfries Archief
  Het Westfries Archief te Hoorn verleende alle medewerking bij het zoeken en beschikbaar stellen van historische gegevens.
 • Eigenaars van een Lückens-werk
  Diverse eigenaars van een kunstwerk van Lückens bleken bereid een foto van en gegevens over hun kunstwerk te geven, zodat die op de site konden worden gepubliceerd. Zeer bijzonder was de schenking van het gipsen reliëf van W.F.A. Kaag en de bronzen plaquette van G. Scholten sr. aan de familie van de kunstenaar.
 • Hans den Boer
  Fotograaf Hans den Boer heeft in 2023 het verzamelde beeldmateriaal van de Lückens-werken met zeer veel zorg geoptimaliseerd en beschikbaar gesteld in een fraaie, uniforme opmaak. Hierdoor is nu zowel de presentatie van de werken als de look-and-feel van de site eenduidig.

Gepubliceerde gegevens

Treft u uw persoonsgegevens op onze site aan en heeft u bezwaar tegen publicatie daarvan? Stuur ons dan een e-mail. Uiteraard worden uw gegevens hierna zo spoedig mogelijk van de site verwijderd.
Hoewel bij het verzamelen van de informatie en het publiceren op de site grote zorgvuldigheid in acht is genomen, is het niet mogelijk de juistheid van de informatie te garanderen. Treft u onjuiste gegevens aan, laat het ons dan weten.

Oproep

Bent u in het bezit van een werk van G.H. Lückens en staat het nog niet op deze site? E-mail ons alstublieft een goede (gescande) foto, zodat we die kunnen plaatsen.

Aad & Marry Moget