Achtergrondinformatie | Hogere Burgerschool Hoorn

Inleiding

De Hogere Burgerschool werd in Nederland ingevoerd bij de Wet op het middelbaar onderwijs uit 1863 van minister Thorbecke. In 1864 stichtte het rijk de eerste Rijks Hogere Burgerscholen. Het doel was het bieden van een algemene opleiding voor velerlei beroepen en daarmee jonge mannen voor te bereiden op 'hogere' posities in de maatschappij. Pas na 1906 werden ook meisjes algemeen toegelaten op de HBS.

Gemeentelijke-HBS in Hoorn

In 1868 stichtte de gemeente Hoorn een Gemeentelijke-HBS, die werd ondergebracht in het VOC-gebouw aan de Muntstraat. Al in 1880 nam de Hoornse gemeenteraad, in afwijking van het advies van de inspectie, het besluit om ook meisjes toe te laten.
De jaarlijkse rijkssubsidie bleek bij lange na niet toereikend voor onderhoud en vernieuwing van het gebouw, waardoor de school in financiële problemen dreigde te komen. De school is daarom in 1908 overgenomen door het Rijk en in datzelfde jaar is besloten tot nieuwbouw, op een terrein aan de Draafsingel.

Rijks-HBS met bijdrage van de gemeente

De gemeente verschafte het Rijk kosteloos de grond aan de Draafsingel om daar een nieuw gebouw te plaatsen, compleet met gymnastieklokaal en conciërgewoning. Het gebouw is ontworpen door rijksbouwkundige Vrijman. De gemeente zorgde voor de aanleg van een brug over de singelgracht en een toegangsweg naar de school. De toegangsweg is genoemd naar de Hoornse zanger Johan Messchaert.

Gymnastiek

Het grote en lichte gymnastieklokaal werd ingericht met moderne toestellen vanuit de Zweedse gymnastiek. Voor het bevestigen van de klimrekken heeft R. Wiggers van firma Scholten een speciale constructie bedacht.
De leraren gymnastiek en lichamelijke opvoeding van deze HBS hebben jarenlang naast hun werk op school de gymnastiekvereniging Udi-WvO terzijde gestaan. Een van hen was Abr. Staalman, van 1893 tot 1894.

Persbericht  Rijks-HBS

Hoornsche Courant, 13-07-1867.

Persbericht  Rijks-HBS

Hoornsche Courant, 04-07-1868.

Foto Rijks-HBS, Muntstraat

De Hogere Burgerschool was eerst gevestigd in het voormalige VOC-gebouw aan de Muntstraat in Hoorn. Ansichtkaart anno 1906.

Persbericht  Rijks-HBS

Hoornsche Courant, 04-07-1868.


Foto Rijks-HBS, Messchaertstraat

Het nieuwe schoolgebouw, de Rijks-HBS aan de Johan Messchaertstraat 5 te Hoorn. Foto anno 1912.

Foto Gymzaal Rijks-HBS

Gymzaal van de Rijks-HBS. Voor het bevestigen van de klimrekken heeft R. Wiggers van firma Scholten een speciale constructie bedacht.