Achtergrondinformatie | Abraham Staalman

Abr. Staalman

Abr. Staalman, 1929.

Abraham Staalman werd op 22 september 1871 geboren te Den Helder, als zoon van Abraham Staalman en Eva Pieternella Vosseveld. Het gezin verhuisde in 1883 naar Amsterdam, waar Abraham naar school ging. Hij bezocht het gymnasium en behaalde daarna de akten L.O.-gymnastiek en M.O.-gymnastiek.

Huwelijk en gezin

Abraham trouwde 6 augustus 1896 te Sijbekarspel met Gerarda Cornelia van Balen Blanken (geboren 29 maart 1870), dochter van de arts Gerard Cornelis van Balen Blanken en Ida Lanser. Het echtpaar woonde in Amsterdam en kreeg twee kinderen.
Abr. Staalman

Onze courant, 05-05-1906.

Loopbaan

Abraham begon zijn loopbaan als kantoorbeambte en werd vervolgens leraar gymnastiek bij het openbaar en bijzonder lager- en middelbaar onderwijs te Hoorn en Amsterdam. In die periode werd hij ook directeur van de gymnastiekvereniging UdI-WvO (1896-1909) en was hij betrokken bij het organiseren van diverse sportieve evenementen in Hoorn. In 1906 kreeg hij voor zijn tienjarig voorzittersschap een portretreliëf aangeboden.

Hij verliet het onderwijs en was van 1913 tot 1935 secretaris van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bond van koffiehuis-, restauranthouders en slijters. Vanaf 1915 was Staalman directeur van de Centrale Credietbank voor Horecahouders. Daarnaast was hij tot 1935 directeur van de N.V. Nederlandsche Koolzuurhandel.

Overige functies en activiteiten

Zoals gebruikelijk in die tijd had Abraham Staalman een aantal nevenfuncties. Daarnaast was Staalman ook politiek zeer actief.
  • Oprichter en voorzitter van de woningbouwvereniging 'Het Westen' te Amsterdam (1910-1935).
  • Lid van de Staatscommissie inzake het alcoholvraagstuk (Staatscommissie-Van der Lande), vanaf 1919.
  • Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, tot 1926.
  • Redacteur van 'Ons Belang', het orgaan van de Horecabond.
  • Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1918-1929).
  • Voorzitter van de Middenstandspartij (1918-1921).
  • Lid van het dagelijks bestuur van 'De Vrijheidsbond' (1921-1929).
  • Voorzitter van de Middenpartij voor Stad en Land (1929-1930).

Zijn onderwerpen als parlementariër

Staalman sprak in de Tweede Kamer onder meer over handelsaangelegenheden, financiën, woningbouw en justitie. Hij stelde in 1922 vragen aan minister De Geer over de werking van de Tabakswet. En hij diende in 1924 een initiatiefvoorstel in tot afschaffing van de zomertijd, een voorstel dat later weer werd ingetrokken.

Geëerd

Voor zijn verdiensten werd Staalman in 1926 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Gemeente Amsterdam eerde hem postuum vanwege zijn rol als pionier voor de volkswoningbouw en oprichter van woningbouwvereniging 'Het Westen'. En wel door eind jaren vijftig een plein en een park naar hem te vernoemen: Abr. Staalmanplein en Abr. Staalmanpark.

Staalman overleed na een kort ziekbed op 4 november 1935 te Amsterdam, waar hij op 7 november werd begraven. Zijn vrouw overleed op 28 oktober 1954.


Abr. Staalman

De Telegraaf, 30-06-1922.

Abr. Staalman

Het Nieuws van den Dag, 11-03-1925.

Abr. Staalman

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 23-05-1925.

Abr. Staalman

Nieuwsblad van het Noorden, 30-08-1926.