Achtergrondinformatie | UdI-WvO

Inleiding

In Hoorn ontstonden in de tweede helft van de negentiende eeuw de volgende gymnastiekverenigingen:
 • Gymnastiekvereniging Sparta
  Sparta is opgericht tussen 1868 en 1876 voor de leerlingen van de gemeentelijke HBS. De organisator van Sparta was P.N.G. Penders, gymnastiekleraar aan de HBS, die de leden van de vereniging twee uur per week gratis trainde.
 • Gymnastiekgroep voor meisjes
  Een groep meisjes die gymnastiekonderwijs kreeg van Mej. Van Eeden en een in 1880 opgerichte meisjesgymnastiekgroep onder leiding van Mej. Appelboom.
 • Schermvereniging Oefening
  Oefening is waarschijnlijk ontstaan uit het Hoornse militaire garnizoen en werd in 1883 koninklijk goedgekeurd.
 • Schermvereniging Willem van Oranje (WVO)
  WVO is in 1884 opgericht door Dhr. Lambrechts. De naam van de vereniging hing vermoedelijk samen met de herdenking van de moord op Willem van Oranje (1584).

Samenvoeging van verenigingen tot UdI-WvO

Allereerst werden de gymnastiekvereniging Sparta en de gymnastiekgroep voor meisjes samengevoegd tot de gymnastiekvereniging Uitspanning door Inspanning (UdI). In 1885 traden Uitspanning door Inspanning en Willem van Oranje gezamenlijk op en in 1887 volgde de officiële fusie van beide verenigingen tot UdI-WvO.
UdI-WvO

Hoornsche Courant, 25-04-1886.

UdI-WvO

Hoornsche Courant, 19-12-1900.

Afdelingen UdI-WvO

Vanwege het toenemend aantal leden werden in 1897 drie afdelingen binnen UdI-WvO gevormd: de hoofdafdeling, de dames-afdeling met de naam Allebé, en de aspirantenafdeling.

Bijzonderheden UdI-WvO

 • De oprichter van UdI-WvO was Dhr. Jac. Wilson.
 • De leraren gymnastiek en lichamelijke opvoeding van de HBS in Hoorn hebben jarenlang de gymnastiekvereniging UdI-WvO terzijde gestaan.
 • August Zimmerman, burgemeester van Hoorn, was beschermheer van UdI-WvO.
 • Abraham Staalman was van 1896 tot 1910 voorzitter en daarna erelid van deze Hoornse vereniging (1896-1910). Ter ere van zijn tienjarig voorzitterschap kreeg hij een plaquette aangeboden.
 • De vereniging hield in de eerste jaren regelmatig turnmarsen. Ook werd er gestreefd naar jaarlijks grootschalige uitvoeringen.
 • UdI-WvO organiseerde diverse keren tableaux vivants. Bijvoorbeeld ter gelegenheid van het twintigjarig en vijfentwintigjarig bestaan van de vereniging, ter ere van de De Ruyterdag (1909) en bij de Onafhankelijkheidsfeesten in Hoorn (1913).
 • Piet Rijswijk was turnleraar bij UdI-WvO en leider van de damesafdeling Allebé, tot 1929. Vanaf 1947 was hij voorzitter van de vereniging.
 • Gerard Lückens was op verschillende manieren actief bij UdI-WvO en de damesafdeling Allebé, ondermeer als jurylid. Ter ere van het vijfentwintigjarig jubileum van Allebé ontwierp hij een krans voor op het vaandel. Bij het vijftigjarig jubileum van UdI-WvO huldigde het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (K.N.G.V.) hem als blijk van waardering voor zijn inspanningen met een zilveren erespeld.

Optocht UdI-WvO

Optocht van de gymnastiekvereniging UdI-WvO. De witte tricotkleding was het officiële tenue van de vereniging.

Optocht Allebé

Optocht van de damesvereniging Allebé over de Gouw, 1922. Dit ter ere van het vijfentwintigjarig jubileum van Allebé.


UdI-WvO

Hoornsche Courant, 27-03-1904

UdI-WvO

Hoornsche Courant, 05-04-1905.

UdI-WvO

Het Nieuws van den Dag, 20-03-1907.


UdI-WvO

Hoornsche Courant, 16-01-1917

UdI-WvO

Hoornsche Courant, 03-05-1919.