Achtergrondinformatie | A.E. Zimmerman

AE Zimmerman

A.E. Zimmerman, 1904.

August Eduard Zimmerman werd geboren te Amsterdam op 13 september 1861, als zoon van Johan Carl Zimmerman (1828-1888) en Suzanna Jacoba Vrolik (1853-1906). Vader Zimmerman was makelaar in suiker bij Zimmerman en Co. en mederedacteur van het algemeen cultureel en literair tijdschrift 'De Gids'.

Opleiding

Zimmerman ging op 21 augustus 1877 naar de Franse school in Oirschot. In deze kostschool voor jongens leerde hij de Franse taal en kreeg hij kennis en vaardigheden voor de handel, stuurmanskunst en navigatie. Hij ging vervolgens bij de marine en werd luitenant-ter-zee. Over zijn tochten naar Oost-Indië schreef Zimmerman artikelen die werden gepubliceerd in 'Eigen Haard'

Huwelijk en gezin

Hij verloofde zich met Jacoba Elisabeth, baronesse van Rhemen (1869-1951), waarna hij de marine verliet en aan de slag ging als volontair op de gemeentelijke secretarie van Brummen. Het paar trouwde in 1890 en kreeg vijf kinderen: drie zoons en twee dochters.
JA van Rhemen

Baronesse J.E. van Rhemen.

Burgemeester

Zimmerman werd in augustus 1891 benoemd tot burgemeester van Hoorn. Het echtpaar betrok in oktober van dat jaar de toenmalige burgemeesterswoning aan Kerkstraat 10 te Hoorn. In  1904 verliet Zimmerman Hoorn om het burgemeesterschap van Leeuwarden te gaan vervullen. Zeven jaar later werd hij burgemeester van Zutphen. In 1917 werd hem, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend. Zimmerman werd voor zijn verdiensten benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Overige functies en activiteiten

Tijdens zijn burgemeesterschap van Hoorn was Zimmerman onder meer:
  • lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland;
  • voorzitter van de commissie van Toezicht op het Westfries Museum;
  • beschermheer van de gymnastiek- en schermvereniging UdI-WvO in Hoorn.

A.E. Zimmerman is overleden te Velp op 30 december 1926 en begraven te Spankeren op 3 januari 1927.


Zimmerman-Rhemen

Zutphensche Courant, 28-03-1890.

Zimmerman-Rhemen

Arnhemsche Courant, 28-03-1890.

AE Zimmerman

A.E. Zimmerman, rond 1900.

AE Zimmerman

Hoornsche Courant, 25-10-1891.


AE Zimmerman

Hoornsche Courant, 10-05-1895.

AE Zimmerman

Hoornsche Courant, 12-19-1897.

AE Zimmerman

Portret A.E. Zimmerman, Stedelijk Museum Zutphen.