Achtergrondinformatie | Orde van Oranje-Nassau

Wie komt in aanmerking voor deze onderscheiding?

Voor een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Denk hierbij aan vrijwilligers die zich inzetten voor jongeren, milieu, (mantel)zorg, sport, buurtverenigingen of vluchtelingen.

Ook iemand die in haar of zijn werk bijzondere prestaties levert en zich daarmee onderscheidt van beroepsgenoten, kan worden benoemd in deze orde. Dit moet dan wel echt uitstijgen boven wat normaal gesproken van iemand verwacht mag worden in een dergelijke functie.

Het medaillon heeft als omschrift: 'Je maintiendrai', Frans voor 'Ik zal handhaven'.

Graden

De Orde van Oranje-Nassau kent zes graden, van hoog naar laag:
  • Ridder Grootkruis
  • Grootofficier
  • Commandeur
  • Officier
  • Ridder
  • Lid

Ridder Grootkruis

Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau is de zesde en hoogste graad. Oud-premiers krijgen deze onderscheiding vaak. Het is zeer uitzonderlijk en bijzonder wanneer een burger deze koninklijke versierselen uitgereikt krijgt. Het ordeteken wordt gedragen aan een grootlint over de rechterschouder met daarbij een achtpuntige zilveren ster.

Officier

Officier in de Orde van Oranje-Nassau is de vierde graad in de orde. Personen die benoemd worden tot Officier hebben met hun bijzondere verdiensten vaak een landelijke of zelfs internationale uitstraling of betekenis. Het ordeteken wordt gedragen aan een lint of strik met daarop een rozet.

Ridder

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is de vijfde graad in de orde. Bij personen die worden benoemd tot Ridder gaat het doorgaans om verdiensten met een regionale of zelfs landelijke uitstraling en betekenis. Dit in tegenstelling tot de graad Lid waar het vooral gaat om personen die lokaal verdienstelijk zijn (dus binnen de gemeentegrenzen). Het ordeteken wordt gedragen aan een lint of strik.
Onderscheiding ridder van Oranje-Nassau

Onderscheiding
ridder van Oranje-Nassau

Onderscheiding officier van Oranje-Nassau

Onderscheiding
officier van Oranje-Nassau