Achtergrondinformatie | George Christiaan Tinkelenberg

GC Tinkelenberg

G.C. Tinkelenberg, 1913.

George Christiaan Tinkelenberg werd geboren op 26 augustus 1844 in Hoorn, als zoon van Hendrik Tinkelenberg (1812-1879) en Christina Catharina Mulder (1803-1867).

Opleiding

Tinkelenberg ging naar de net opgerichte Rijksnormaalschool in Hoorn. In augustus 1862 slaagde hij voor het onderwijzersexamen; enkele jaren later behaalde hij de hoofdakte.

Huwelijk en gezin

Hij huwde op 27 december 1867 met Sara Louisa Christina Schoeman (1843-1908). Het echtpaar woonde in Hoorn, eerst in Kerksteeg 13, later op Kleine Noord 63. Zij kregen acht kinderen.

Onderwijzer

Op 2 januari 1863 ging Tinkelenberg als onderwijzer aan het werk in de Tussenschool te Hoorn. De Tussenschool was een school voor openbaar lager onderwijs voor kinderen uit gezinnen die niet van de bedeling leefden, maar het ook niet al te breed hadden. In mei 1865 werd Tinkelenberg aldaar eerste onderwijzer.

In 1886 gaat de Tussenschool definitief op in de nieuw gevormde Tweede burgerschool voor jongens en meisjes, in de Kruisstraat in Hoorn. Tinkelenberg bleef tot zijn pensioen aan deze school verbonden. Daarnaast was hij vanaf 1886 onderwijzer aan de Herhalingsschool, een avondschool voor het bijspijkeren van lagere-schoolkennis.

Overige functies en activiteiten

  • Mede-oprichter, voorzitter en werkend lid van Rederijkerskamer West-Frisia, 1864-1899.
  • Secretaris Vereniging voor Volksvermaken.
  • Secretaris penningmeester van de Brandraad, 1887-1914.
  • Secretaris der Wilhelmina-Commissie, gedurende tien jaar.
  • Voorzitter van de toneelvereniging Hofdijk, vanaf 1909.
  • Lid Regelingscommissie gewestelijke uitvoering gymnastiekvereniging UdI-WvO, 1892.
  • Ere-voorzitter van de Hoornsche Wielrijdersclub.

Begaafd amateurtoneelspeler

Tinkelenberg speelde vele hoofdrollen in toneelstukken, georganiseerd door de Rederijkerskamer West-Frisia, en behaalde bij landelijke wedstrijden regelmatig prijzen. Toen West-Frisia een toneelvereniging werd bleef hij actief lid. Inmiddels speelde ook een aantal van zijn kinderen mee.

Jubilea en eerbetoon

In 1899 kreeg hij diverse lauwerkransen bij zijn vijfendertigjarig jubileum als voorzitter van de Rederijkerskamer West-Frisia. Tinkelenberg vierde in 1913 zijn vijftigjarig ambtsjubileum aan de tweede Burgerschool voor jongens en meisjes in Hoorn. Lückens maakte als herinnering aan die gelegenheid een portretreliëf van de jubilaris.
In 1913 werd Tinkelenberg tevens benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Uit notulen van de Brandraad d.d. 12 juni 1936 blijkt dat voor het nieuwe kantoor van de Hoornse brandweer een gipsen reliëf van oud-secretaris Tinkelenberg is gemaakt. Mogelijk betreft dit een tweede afgietsel van het oorsponkelijk reliëf dat gemaakt is na het ambtsjubileum van de onderwijzer.

Op 10 juli 1908 overleed zijn vrouw Sara Schoeman. Tinkelenberg overleed na een kort ziekbed op 2 december 1915 te Hoorn. Beiden werden begraven op 't Keern.


Volksvermaken

Nieuwe Hoornsche Courant, 24-01-1885.

GC Tinkelenberg

Nieuwe Hoornsche Courant, 31-03-1886.

GC Tinkelenberg

Hoornsche Courant, 25-09-1895.


GC Tinkelenberg, West-Frisia

De Nieuwe Courant, 28-12-1899.

GC Tinkelenberg

De Nieuwe Courant, 28-01-1903.

GC Tinkelenberg

Medemblikker Courant, 14-12-1912.

GC Tinkelenberg

Nieuwe Hoornsche Courant, 03-04-1913.