Achtergrondinformatie | Cornelis Johannes Karel van Aalst

Foto Van Aalst

C.J.K. van Aalst, 1912.

Cornelis Johannes Karel van Aalst werd geboren op 7 mei 1866 in Hoevelaken, als zoon van Dirk Johannes van Aalst (predikant) en Jacoba Maria de Ruijter de Wildt. Van Aalst is via de lijn van zijn moeder een nazaat van Michiel de Ruyter.

Opleiding

Cornelis Johannes Karel van Aalst volgde de HBS in Hoorn, de Openbare Handelsschool in Amsterdam en een opleiding in een bekend handelshuis.

Huwelijk en gezin

Van Aalst trad op 3 januari 1891 in het huwelijk met Tjalda Anna Petronella Hoorweg. Uit dit huwelijk werden drie zoons geboren. Na haar overlijden op 16 april 1922 trouwde hij op 12 september 1923 met jonkvrouw Anna Agatha Geertruida Gevaerts, die uit een eerder huwelijk een dochter meebracht.

Werk en maatschappelijke functies

Hij vervulde veel maatschappelijke functies en commissariaten en was financieel vertrouwensman van koningin Wilhelmina. Hij was van 1913-1934 president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), nadat hij in Indië bij deze maatschappij een bliksemcarriëre had gemaakt.

Onderscheidingen

Van Aalst heeft voor zijn verdiensten vele onderscheidingen in binnen- en buitenland gekregen, waaronder:
  • Grootkruis in de Huisorde van Oranje.
  • Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau.
  • Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
  • Grootofficier in de Orde van het Legioen van Eer van Frankrijk.
Huis Van Aalst

Geboortehuis van
Van Aalst.

Kamer van Koophandel

Van Aalst verleende zijn doorslaggevende stem bij het vestigen van een Kamer van Koophandel in 1922 in Hoorn. Toen de Kamer in 1927 huisvestingsproblemen kreeg, gaf Van Aalst zijn Hoornse geboortehuis aan het Grote Oost 55 ten geschenke om daar het secretariaat van de Kamer van Koophandel te doen vestigen.

Plaquette

Ter ere van bovengenoemde gelegenheid heeft de Hoornsche Metaalwarenfabriek v/h Scholten een bronzen plaquette gegoten van het rond 1920 door Lückens gemaakte reliëf. De plaquette hing in de hal van het door Van Aalst geschonken pand en heeft nog lang de herinnering aan het vrijgevige gebaar levendig gehouden. In 1942 is de plaquette overgebracht naar het Westfries Museum in Hoorn.

Van Aalst overleed op 25 oktober 1939 en is begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam.


Persbericht schenking

Algemeen Handelsblad, 08-02-1927.

Persbericht schenking

Het Vaderland, 08-02-1927.

Foto Van Aalst

Algemeen Handelsblad, 07-01-1939.

Persbericht plaquette

Dagblad voor Noord-Holland, 05-08-1942.