Achtergrondinformatie | Orde van de Nederlandse Leeuw

Wie komt in aanmerking voor deze onderscheiding?

Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw komen personen in aanmerking met exceptionele verdiensten voor de samenleving, groter dan van hem of haar verwacht mocht worden. Bijvoorbeeld personen die baanbrekend (wetenschappelijk) werk hebben verricht dat nuttig is voor de maatschappij.
Onderscheiding ridder van de Orde van de Ned. Leeuw

Onderscheiding
ridder van de Orde van de Nederlandse Leeuw

Het kernwoord is altijd ‘exceptioneel’, oftewel personen met een talent die een briljante prestatie leveren. Op de onderscheiding staan de woorden 'Virtus Nobilitat', Latijn voor 'Deugd adelt'.

Graden

De Orde van de Nederlandse Leeuw kent drie graden, van hoog naar laag:
  • Ridder Grootkruis [= ridder 1e graad]
    Deze benoeming was en is zeldzaam.
  • Commandeur [= ridder 2e graad]
    Deze onderscheiding komt minder vaak voor, in principe alleen aan Nederlandse onderdanen verleend.
  • Ridder [= ridder 3e graad]
    Deze onderscheiding komt het meest voor. Afgezien van een incidentele verlening aan kunstenaars, is het vooral een kwestie van rang en protocol.