Achtergrondinformatie | Melchert de Jong

Foto M. de Jong

Melchert de Jong

Melchert de Jong werd op 16 februari 1840 te Hoogkarspel geboren, als zoon van Klaas Harshoorn de Jong en Elisabeth Pool. Vader de Jong was herenboer, kaasfabrikant en zaadhandelaar in Hoogkarspel, burgemeester en gemeentesecretaris van Hoogkarspel, en Tweede-Kamerlid voor de liberalen.

Opleiding

Melchert kreeg zijn middelbare schoolopleiding op een kostschool te Leeuwarden. Hierna volgde hij een handelsopleiding.

Huwelijk en gezin

Melchert huwde op 1 oktober 1860 te Idaarderadeel met Johanna de Vries (geb. te Grouw 25 december 1834), dochter van Klaas Fritzes de Vries en Hinke Goslyk Lykles. Het echtpaar ging wonen in Hoogkarspel, waar in 1861 zoon Klaas en in 1866 dochter Hinke geboren werd.

Kaas- en zaadhandelaar

Melchert de Jong begon zijn loopbaan als kaas- en zaadhandelaar in het bedrijf van zijn vader. In 1865 nam hij de zaak over en in 1869 verplaatste hij de firma 'K.H. de Jong' naar Hoorn.

Overige functies en activiteiten

De Jong liet zodra mogelijk de zaken van het kaas- en zaadhandelaarsbedrijf over aan zijn zoon Klaas. Hijzelf richtte zich meer en meer op zijn vele officiële functies.
  • Lid en later voorzitter van het College van Regenten van de Rijkswerkinrichting te Hoorn, 1887-1914.
  • Gemeenteraadslid in Hoorn, 1891-1892.
  • Voorzitter van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs in Hoorn.
  • Wethouder in Hoorn, 1892-1901.
  • Lid van Provinciale Staten van Noord-Holland, 1891-1893.
  • Lid van de Staatscommissie voor de Landbouw.
  • Liberaal lid van de Eerste Kamer, 1893-1913.
  • Oprichter Steuncomité Werkelozen Hoorn, 1914.

Onderscheiden

Vanwege zijn vele bijzondere verdiensten voor de maatschappij werd hij in september 1901 onderscheiden als ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Johanna de Vries overleed op 1 april 1889, Melchert op 10 november 1914, beiden te Hoorn. Zij zijn begraven op 't Keern.


Persbericht kaashandel De Jong

Algemeen Handelsblad, 30-04-1885.

Reclame kaashandel De Jong

Reclame van Kaashandel De Jong in Hoorn.


Persbericht M. de Jong

Hoornsche Courant, 21-09-1887.

Persbericht M. De Jong

Haarlemsch dagblad, 03-09-1901.


Persbericht M. de Jong

Hoornsche Courant, 30-09-1903.

Persbericht M. De Jong

Hoornsche Courant, 10-02-1905.


Persbericht M. de Jong

Uitsnede uit Onze courant, 13-11-1914.