Achtergrondinformatie | Huisorde van Oranje

Huisorde van Oranje

Onderscheiding
Huisorde van Oranje

De Huisorde van Oranje is een particuliere onderscheiding. De huisorde in de hier beschreven vorm is op 19 maart 1905 door koningin Wilhelmina der Nederlanden ingesteld en heeft bestaan tot 30 november 1969.

Toekennen Huisorde van Oranje

De orde werd verleend aan Nederlanders, inwoners van de overzeese rijksdelen en vreemdelingen die zich verdienstelijk hadden gemaakt ten aanzien van de koningin of het Koninklijk Huis. Niet-leden van de koninklijke familie moesten eerst de laagste graad verdienen voordat zij in een hogere graad konden worden benoemd.

Toekennen van de orde ging per hofbesluit en viel formeel buiten de ministeriële verantwoordelijkheid.

Graden

De Huisorde kent drie graden, van hoog naar laag:
  • Grootkruis
  • Groot Erekruis
  • Erekruis