Achtergrondinformatie | Jan Marinus Scholten

Jan Marinus Scholten is op 2 april 1918 in Hoorn geboren, als tweede zoon van Gerrit Scholten jr. en Hendrika Johanna Digna Graafland. Zijn vader was directeur van de N.V. Hoornsche Metaalwarenfabriek.

Dienstplicht

In december 1937 werd Jan Scholten vrijgesteld van de dienstplicht wegens broederdienst. Een jaar later werd hij definitief ongeschikt verklaard voor dienen in het leger.

Studie en beroep

Hij studeerde in 1946 af aan Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam en werd neuroloog/psychiater. J.M. Scholten was werkzaam als psychiatrisch adviseur van Justitie in Amsterdam en had vanuit die functie een rol bij de voorlichting, nazorg en behandeling in rechtzaken. In zijn carrière adviseerde Scholten bij veel belangrijke, omvangrijke zaken zoals het seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk.

Onderscheiden

In 1978 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

J.M. Scholten overleed op 15 september 2011 in Amstelveen.


JM Scholten

NRC Handelsblad, 28-04-1978

Gert Scholten

Graf J.M. Scholten
Begraafplaats Zorgvlied Amsterdam
Foto: online begraafplaatsen.nl