Achtergrondinformatie | Gerrit Scholten jr.

G. Scholten jr.

Gerrit Scholten jr.

Gerrit Scholten jr. werd op 7 november 1867 te Hoorn geboren uit het huwelijk van Gerrit Scholten sr. en Maretje Rienderhoff.

Studie en werk

Hij volgde de HBS in Hoorn en ging daarna naar de Technische School in Aue, in de deelstaat Saksen, Duitsland. In 1886 ging hij als koperslager aan de slag in de tin- en kopergieterij G. Scholten van zijn vader. In 1904 volgde hij zijn vader op als directeur; de naam van het bedrijf werd gewijzigd in N.V. Hoornsche Metaalwarenfabriek.

Huwelijk en gezin

Gerrit Scholten huwde op 19 augustus 1895 met Maretje Kuneman, geboren 7 november 1864 te Alkmaar. Op de huwelijksakte staat bij de bruidegom het beroep fabrikant vermeld. Het echtpaar kreeg in 1898 een dochter Marie Scholten. Maretje Kuneman overleed op 13 juni 1912 aan kroep.

De weduwnaar hertrouwde op 26 januari 1916 en wel met Hendrika Johanna Digna Graafland, geboren 21 maart 1882 te Kampen. Samen kregen zij twee kinderen: Gert Dignus Scholten en Jan Marinus Scholten. De gezinsleden woonden aanvankelijk achter de winkel (Nieuwstraat 9) van de metaalwarenfabriek, in 1918 verhuisden zij naar het het pand Nieuwstraat 20.

Familiebedrijf

Onder het directeurschap van Gerrit Scholten jr. groeide het familiebedrijf N.V. Hoornsche Metaalwarenfabriek verder uit. Echter in de crisistijd en de oorlog ontstond een zeer moeilijke periode, waardoor ook na de oorlog reorganisatie nodig bleek. Voordat de reorganisatieplannen uitgewerkt waren overleed Gerrit Scholten jr.; zijn oudste zoon volgde hem op als directeur.

Samenwerking Gerrit Scholten jr. en Gerard Lückens

Kunstenaar Gerard Lückens liet veelal zijn modelleerwerk in brons afwerken door de metaalwarenfabriek en raakte bevriend met Gerrit Scholten jr. Hij heeft portretreliëfs geboetseerd van beide zoons en de vader van Gerrit Scholten jr.

Overige activiteiten, functies en onderscheiding

  • In zijn jonge jaren: lid van de Scherpschuttersvereniging Jan Pieterszoon Koen.
  • Lid van het College van Zetters voor 's Rijks directe belastingen, 1900-1926.
  • Raadslid in de gemeente Hoorn, 1907-1918.
  • Voorzitter van het Nederlandsch Hervormd Kerkbestuur.
  • Secretaris van het kerk- en armenfonds.
  • Voorzitter College van Regenten over de Rijkswerkinrichting.
  • Sinds 1926: voorzitter Vereniging Het Carillon te Hoorn, ter behoud van de klokken van de Grote Kerk.
  • Voorzitter Restauratiecommissie Noorderkerk, 1929-1938.
  • In 1934 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In memoriam

Gerrit Scholten jr. overleed op 5 november 1947 te Hoorn en is begraven in het familiegraf op het Keern in Hoorn. Ter nagedachtenis aan zijn werk en inzet is in 1950 een klok van het Carillon van de Grote Kerk voorzien van een in memoriam.

G. Scholten jr.

Gerrit Scholten jr.

Scholten-Kuneman

Maretje Kuneman en Gerrit Scholten jr.

Nieuwstraat 20

Nieuwstraat 20 Hoorn, links van het poortje naar de Wisselstraat.


College van Zetters

Hoornsche Courant, 27-07-1900.

Scholten-Graafland

Hoornsche Courant, 27-01-1916.

G. Scholten jr.

Onze courant, 31-12-1934.

G. Scholten jr.

Onze courant, 06-11-1937.

Comm. Noorderkerk

De restauratiecommissie van de Noorderkerk in Hoorn, mei 1938. Tweede van links Gerrit Scholten, rechts van hem J.C. Kerkmeijer. Foto Westfries Archief.