Achtergrondinformatie | Henricus Cornelis van der Lee

Foto Van der Lee

Dr. H.C. van der Lee.
Foto rond 1930.

Dr. H.C. van der Lee werd geboren te Aarlanderveen (gemeente Alphen aan de Rijn) op 6 september 1865. Hij was iemand van de oude stempel, een aristocraat, een uitgesproken persoon.

Gemeentelijk geneesheer en huisarts

Per 1 januari 1896 werd Van der Lee in Enkhuizen aangesteld als gemeentelijk geneesheer, die onder andere de lijkschouwingen moest verrichten. Hij was tevens de eerste geneesheer-directeur van de Snouck van Loosen-Ziekeninrichting in Enkhuizen, van 1901 tot 1935. In 1903 liet Van der Lee aan de Breedstraat te Enkhuizen een woning annex praktijkruimte bouwen.
Op 1 oktober 1935 verleende de Gemeenteraad van Enkhuizen hem 'op meest eervolle wijze' ontslag als gemeentearts. Van der Lee verkocht zijn huisartspraktijk en verhuisde naar Heemstede.
Foto Van der Lee

De foto als basis voor de plaquette.

Blijken van waardeering

Van der Lee is op 29 augustus 1931 voor zijn verdiensten benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als blijk van waardering van gemeente en patiënten werd hij op 16 december 1935 in Enkhuizen gehuldigd, waarbij hij van de gemeente een gouden medaille ontving. G.H. Lückens maakte voor die gelegenheid een reliëf, aan de hand van een verkregen foto.
Van dit reliëf werd in 1935 een bronzen plaquette gegoten. Deze plaquette hing anno 2016 nog in de hal van het voormalige Snouck van Loosen-ziekenhuis (toen polikliniek) aan de Vijzelstraat te Enkhuizen.

Van der Lee-monument

Ook was besloten Van der Lee te eren met een monument in het Julianaplantsoen te Enkhuizen. Het ontwerp voor dit monument werd hem tijdens zijn huldiging overhandigd. Het monument is voorzien van een bronzen plaquette, eveneens een afgietsel van het oorspronkelijke gipsreliëf.

Dr. Van der Lee overleed 17 december 1952 in Uitgeest en is begraven op de Algemene begraafplaats in Enkhuizen.


Advertentie Vestiging Van der Lee

De kleine Courant, 03-10-1894.

Advertentie Kosteloze inenting

Vliegend Blaadje, 26-10-1901.

Advertentie Aanbesteding huis

Aanbesteding Breedstraat, 1903.

Foto Huis Van der Lee

De woning annex praktijkruimte aan de Breedstraat in Enkhuizen.

Persbericht Afscheid Van der Lee

De Amsterdammer, 11-09-1935.

Persbericht Oproep bijdrage

Onze courant, 01-10-1935.

Persbericht Huldiging Van der Lee

De Amsterdammer, 15-10-1935.

Uitnodiging Van der Lee

Uitnodiging bijwonen huldiging, 16-12-1935.

Persbericht Huldiging Van der Lee

Enkhuizer Courant, 23-12-1935.

Persbericht Huldiging Van der Lee

Nieuwe Hoornsche Courant, 24-12-1935.


Bronnen: