Achtergrondinformatie | Van der Lee-Monument

Het Van der Lee-monument in het Julianaplantsoen te Enkhuizen is ontworpen door Dik Fleddérus (1908-2002). Deze architect was in 1933 benoemd tot opzichter van het Snouck van Loosenpark met zijn bijzondere complex van arbeiderswoningen.
Het monument werd voorzien van een bronzen plaquette, identiek aan het eerder geplaatste portretreliëf in de voormalige Snouck van Looseninrichting. In oktober 1936 was het monument voltooid en vond de onthulling plaats.


Ontwerp Van der Lee-Monument

Ontwerptekening voor de Van der Lee-bank in het Julianaplantsoen.

Foto Onthulling Van der Lee-monument

Onthulling van het monument, oktober 1936.

Persbericht Van der Lee-Monument

Nieuwe Hoornsche Courant, 02-10-1936.

Foto Van der Lee-monument 1940

Van der Lee-Monument, 1940.

Foto Van der Lee-monument 2002

Van der Lee-Monument, 2002.