Achtergrondinformatie | J.C. Kerkmeijer

Foto J.C. Kerkmeijer

J.C. Kerkmeijer

J.C. Kerkmeijer is geboren op 9 december 1875 in Middelburg, als zoon van Jan Kerkmeijer en Harmina Christina van den Brink.

Talent en studie

Johan Kerkmeijer ging naar de Rijks-HBS in Middelburg, waar hij les kreeg van amateurschilder Marinus Vlamings (1846-1903). Kerkmeijer zette zijn studie voort aan de Rijks-Normaalschool voor Tekenonderwijzers in Amsterdam. Na het behalen van zijn einddiploma in 1895 verwierf hij de benodigde akten van bekwaamheid voor middelbaar onderwijs voor handtekenen, lijntekenen en perspectief. Hij werkte korte tijd als tekenleraar aan de Avondtekenschool in Amstelveen, terwijl hij overdag lessen in boetseren volgde aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam.

Tekenleraar in Hoorn

In 1897 werd Kerkmeijer door de gemeenteraad van Hoorn benoemd tot tijdelijk leraar in het tekenen aan de middelbare scholen. Kort na zijn vestiging in Hoorn werd hij lid van het Teekengenootschap Debutade, waar hij in zijn vrije tijd ook tekenlessen gaf. Eind 1907 solliciteerde Kerkmeijer met succes naar de gecombineerde baan van tekenleraar aan de HBS, de burgeravondschool en de stadstekenschool in Hoorn. Kerkmeijer bleef tot aan zijn pensionering in 1940 als tekenleraar aan de HBS verbonden. In zijn vrije tijd was hij amateurschilder en -tekenaar.
Persbericht Benoeming tekenleraar

De Avondpost, 23-09-1897.

Persbericht Benoeming tekenleraar

Het Vaderland, 08-08-1903.

Foto Jubileum HBS

Zilveren jubileum van J.C. Kerkmeijer als leraar aan de HBS in Hoorn, september 1922.

Liefde voor vakmanschap en dagopleiding

Zowel de burgeravondschool als de stadstekenschool waren avondopleidingen voor ambachtslieden. In 1899 werden deze na een reorganisatie samengevoegd. Kerkmeijer had een grote voorliefde voor het oude gedegen vakmanschap en was een warm voorstander van een dagopleiding voor ambachtslieden. Hij heeft zich dan ook ingezet voor het realiseren van de Ambachtschool aan het Keern, in 1912.

Huwelijk

Kerkmeijer trouwde op 6 april 1904 met Johanna Wijnanda Bakker. In 1918 vertrok zijn vrouw naar Amsterdam; zeven jaar later werd officieel de scheiding uitgesproken. Hij hertrouwde in 1927 met Christine de Regt, die in 1946 op 52-jarige leeftijd overleed. Na haar overlijden werd de 'Kerkmeijer-de Regt Stichting' opgericht, met als doel om via deze stichting monumentale roerende en onroerende goederen te kunnen behouden en onderhouden.
Lithografie J.C. Kerkmeijer

Lithografie van J.C. Kerkmeijer, 1927.

Overige activiteiten en functies

 • Lid van de Commissie van Toezicht van het Westfries Museum, vanaf 1898.
 • Lid en tekenleraar van Teekengenootschap Debutade, vanaf 1898 (enige tijd ook directeur).
 • Lid van Arti et Amicitiae, vanaf 1900.
 • Medeoprichter en bestuurslid van de Maatschappij van Nijverheid, departement Hoorn, vanaf 1908.
 • Medeoprichter en voorzitter van Vereniging tot Veredeling van het Ambacht, 1908-1910.
 • Lid van de Huishoudelijke Commissie van het Westfries Museum, 1908-1921, secretaris 1921-1952 (vanaf 1931 conservator genoemd).
 • Secretaris van Vereniging Ambachtsschool voor Hoorn en Omstreken, 1910-1940.
 • Medeoprichter en voorzitter van Vereniging Oud Hoorn, 1917-1931, 1935-1956; bestuurslid 1932-1935.
 • Voorzitter Bouwplancommissie van de gemeente Hoorn, 1918-1927, 1929-1951.
 • Medeoprichter en voorzitter van de Concertvereniging Johan Messchaert,1919-1946.
 • Bestuurslid van Historisch Genootschap Oud West-Friesland, 1924-1954.
 • Secretaris en later voorzitter van de Vereniging 'Het Carillon te Hoorn', vanaf 1926.
 • Lid Restauratiecommissie Noorderkerk, 1929-1938.
 • Bestuurslid - namens de Vereniging Oud Hoorn - van Vereniging Hendrick de Keyser, vanaf 1937 (met korte onderbreking rond 1947).
 • Lid van het stembureau, stemdistrict V in Hoorn, voor de verkiezing van leden van de Provinciale Staten en de gemeenteraad.
 • Lid van het Schildersgenootschap St. Lucas, vanaf 1947.

Eerbetoon voor verdiensten

Op 1 oktober 1937 woonde Kerkmeijer veertig jaar In Hoorn. Vanwege zijn vele verdiensten werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De stad verleende hem daarbij het ereburgerschap van Hoorn, dat apart voor hem in het leven was geroepen. Voor deze gelegenheid werd een gedenkplaat met een bronzen plaquette gemaakt, die een plaats kreeg in het Westfries Museum. Later is ook in de voorgevel van zijn woning aan de Noorderstraat 18 een gedenksteen geplaatst.

Kerkmeijer is op 9 maart 1956 overleden in Hoorn.


Persbericht Jubileum Kerkmeijer

De Nieuwe Courant, 20-09-1922.

Persbericht Postuum eerbetoon Kerkmeijer

De Standaard, 04-10-1937.

Foto Noorderstraat 18A

Noorderstraat 18A Hoorn, met gedenksteen in de gevel.
Foto anno 2002.


Persbericht J.C. Kerkmeijer

Algemeen Handelsblad, 08-12-1955.