Achtergrondinformatie | Vereniging Oud Hoorn

Logo Oud Hoorn

Logo Oud Hoorn

Inleiding

De Vereniging Oud Hoorn is een plaatselijke oudheidkundige vereniging in Hoorn, opgericht in 1917. Het doel van de vereniging is het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn met als uitgangspunt: zorgvuldig omgaan met het verleden.
Persbericht Oud Hoorn

Onze courant, 01-08-1919.

Hoe het begon

Op 22 november 1916 hield J.C. Kerkmeijer bij een vergadering van het Westfries Museum een betoog over het belang van het behoud van de schoonheid van Hoorn. Vervolgens plaatste 'Onze courant' op 12 december een ingezonden brief van J.C. Kerkmeijer, waarin hij zijn zorgen uitte over de verloedering van monumenten binnen de stad Hoorn. Kerkmeijer deed een oproep aan die lezers die zijn mening deelden, om zich bij hem te melden. Met als resultaat dat op initiatief van Kerkmeijer, de Commissie van Toezicht op het Westfries museum en het bestuur van het tekengenootschap Debutade op 6 juni 1917 de oprichtingsvergadering van de Vereniging Oud Hoorn plaatsvond, onder leiding van de burgemeester van Hoorn.

Bestuur

De voorbereidingscommissie werd gevormd door J.C. Kerkmeijer, A. Brouwer, M. Storm. P. Messchaert en J. Faber.
Eind december 1917 werd een bestuur samengesteld. De opgestelde de statuten voorzagen in een periodiek aftreden voor een aantal functies, met mogelijkheid van herbenoeming. In het eerste bestuur hadden de volgende personen zitting:
  • J.C. Kerkmeijer, voorzitter.
  • J. Faber, vice-voorzitter.
  • L.A. Roozen, 1e secretaris.
  • A. Brouwer, 2e secretaris.
  • M. Storm, penningmeester.
  • K. Zijp, commissaris.
  • G.H. Lückens, archivaris.
Tekening Mariatoren

Mariatoren in 1929.
Tekening door J.C. Kerkmeijer.

Aan de slag

Oud Hoorn leverde vanaf de oprichting een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren of bevorderen van restauraties en volgde kritisch alle nieuwbouwplannen. Door middel van acties gericht op het voorkomen van sloop streed zij voor het behoud van historisch waardevolle panden en stadsgezichten.

Twee jaar na de oprichting koos de vereniging ervoor ook speciale panden in Hoorn aan te kopen, om deze zo voor de toekomst te kunnen bewaren. De aangeschafte panden werden verhuurd als woning, of als bedrijfspand.

In 1979 startte Oud Hoorn met uitgeven van het gelijknamige kwartaalblad.

Kop kwartaalblad

Kop eerste kwartaalblad Oud Hoorn in 1979.

Onderkomen Oud Hoorn

De vereniging kreeg in 1923 de mogelijkheid om de Mariatoren van de gemeente Hoorn te gebruiken. De toren werd onder leiding van Johannes van Reijendam gerestaureerd, om in zo oorspronkelijk mogelijke toestand hersteld te worden. Na restauratie werd het pand ook opengesteld voor het publiek, zodat zij kennis konden maken met de historie van de stad. De Duitse Wehrmacht heeft in 1944 nog geprobeerd om de toren in beslag te nemen, maar dit heeft de vereniging net weten te voorkomen.

In 1990 verhuisde de vereniging naar een van de twee voormalige pakhuizen van de Vereenigde Oostindische Compagnie aan Onder de Boompjes. De vereniging kreeg daarmee meer faciliteiten, zoals een winkel, tentoonstellingsruimte, bibliotheek en vergaderruimte.


Oud Hoorn

Onze courant, 07-05-1920.

Oud Hoorn

Hoornsche Courant, 17-06-1920.

Oud Hoorn

Onze courant, 15-09-1923.


Foto Mariatoren

De restauratie van de Mariatoren in 1930.

Persbericht Oud Hoorn

Leidsch dagblad, 13-06-1941.

Persbericht Oud Hoorn

De Gooi- en Eemlander, 26-11-1943.