Achtergrondinformatie | Teekengenootschap Debutade

Van 1866 tot heden

De vereniging is in 1866 opgericht met de naam 'Teekenkundige Vereeniging onder de zinspreuk Debutade'. Debutade vond een onderkomen in een tekenlokaal in de Wisselstraat te Hoorn.
De leden bestonden uit notabelen die eens per week bij elkaar kwamen om zich te bekwamen in de teken- en schilderkunst. Daarvoor betaalden de werkende leden een contributie van zes gulden per jaar. Vanaf 1871 waren ook kunstlievende leden welkom; zij betaalden jaarlijks twee gulden om drie keer per jaar een kunstbeschouwing bij te wonen.

In 1906 werd een tekencursus gestart om het tekenen meer bij de jeugd onder belangstelling te brengen. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werd er niet getekend, omdat de vereniging weigerde toe te treden tot de Duitse Kultuurkamer.

Bestuur

Het bestuur van Debutade bestond de eerste jaren uit een directeur, die de artistieke leiding had, een voorzitter, een secretaris-penningmeester en een bibliothecaris.

Johan Kerkmeijer was van 1898 tot 1940 directeur van Debutade, Maarten Storm was van 1893 tot 1926 secretaris-penningmeester.

Herkomst naam Debutade

De naam Debutade is afgeleid van een Griekse mythe, die het ontstaan van de schilderkunst tot onderwerp heeft.

In deze mythe vertelt Gaius Plinius Secundus over de dochter van de pottenbakker Butades en haar geliefde.

Toen de geliefde voor lange tijd op reis moest, wenste het meisje een afbeelding van haar beminde als herinnering. Bij het licht van een kaars tekende zij de afschaduwing van zijn profiel na op de muur van de woning. Haar vader Butades schilderde met klei binnen deze contouren de reiziger na.

Gaius

Gaius Plinius Secundus.

Schilderij silhouettekenen

Silhouettekenen is een van
de oudste schildersvormen.


Persbericht Debutade

Hoornsche Courant, 20-03-1901.

Advertentie Debutade

Onze courant, 10-01-1913.

Advertentie Debutade

Onze courant, 07-11-1919.

Advertentie Debutade

Hoornsche Courant, 22-01-1922.


Tentoonstelling 70-jarig bestaan

In 1936 werd er, ondanks de crisis, ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan een tentoonstelling georganiseerd. De secretaris schreef leden en oud-leden aan met het verzoek om een werk aan te leveren voor de expositie.

Op een ledenlijst werd bijgehouden wie deelname had toegezegd en welk soort werk geëxposeerd zou worden. Deze informatie is nog bewaard gebleven, zie onderstaande lijsten.

Debutade

Nieuwe Hoornsche Courant, 18-11-1936.

Ledenlijst

Ledenlijst deel 1.

Ledenlijst

Ledenlijst deel 2.

Ledenlijst

Ledenlijst deel 3.