Achtergrondinformatie | Adriaan Volkers

Zicht op Schardam

Zicht op Schardam.
Aquarel Adr. Volkers, 1944.

Adriaan Volkers werd geboren op 29 februari 1904 in Hoorn, boven de kruidenierszaak van zijn grootvader aan de Grote Noord. Hij was de zoon van Gerbertus Volkers en Rinsje op 't Land.

Artistieke aanleg

Al op de lagere school vulde hij zijn schriften met portretten van zijn medeleerlingen. Eenmaal van school gekomen ging hij in de leer bij een zilversmid. Eén keer per week fietste hij naar Amsterdam, waar hij les kreeg van de beroemde schilderes Lizzy Ansingh. In deze periode behaalde hij zijn L.O.-akte tekenen, later aangevuld met een M.O.-akte.
Adr. Volkers

Onze courant, 01-12-1936.

Adr. Volkers

Onze courant, 06-03-1937.

Exposities en bekendheid

In 1932 trouwde Adriaan Volkers met Dirkje Zaal, die kunstige borduurwerken maakte. Het echtpaar gaf gezamenlijke exposities aan huis. In maart 1937 verhuisde het gezin van Merensstraat 51 naar het pand Ramen 18 in Hoorn, dat zij huurden van Gerard Lückens. Beide kunstenaars kenden elkaar via Teekengenootschap Debutade.

Adriaan exposeerde in Ramen 18 en verkocht daar naast zijn schilderijen, houtsneden en tekeningen ook schilderijlijsten. Zijn werken waren populair en werden in de plaatselijke krant aanbevolen als Sinterklaascadeaus. Ook kunstenaar Lückens kocht enkele werken van Adriaan Volkers.

In april 1939 moest het gezin noodgedwongen halsoverkop verhuizen naar de Koepoortsweg, omdat de zijgevel van het pand Ramen 18 instabiel geworden was.

In 1939 meldde de plaatselijke pers dat drie schilderijen van Volkers tentoongesteld zouden worden in het Stedelijk Museum van Amsterdam. Deze werken belandden zelfs in de selectie voor een ere-tentoonstelling in Arnhem, die door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog helaas niet doorging.

Periode van de Tweede Wereldoorlog

Gedurende de Tweede Wereldoorlog had het gezin Volkers het net als de meeste Nederlanders niet breed. Hij ruilde af en toe werken voor noodzakelijke artikelen. De Duitse bezetters probeerden Adriaan Volkers er toe te bewegen voor hen te gaan schilderen. Omdat de kunstenaar dit beslist niet wilde dook hij onder in Limburg.

Na-oorlogse periode

Na de oorlog pakte de kunstenaar de zilversmeedkunst weer op. Tot zijn vijfenzestigste levensjaar leverde Volkers ontwerpen aan de bekende Hoornse zilversmid Rozendaal. Als hij even tijd had trok hij er met de fiets op uit om mooie plekjes in Hoorn en West-Friesland vast te leggen.

Daarnaast gaf hij tekenles aan particulieren en werkte hij als illustrator voor kranten en boeken. In de jaren vijftig kwam er een door hem samengesteld en geïllustreerd lessenpakket tot stand, aan de hand waarvan eenieder zich in tekenen en aquarelleren kon bekwamen.

Adriaan Volkers overleed onverwacht op 5 november 1983 in Hoorn. In 1985 wijdde het Westfries Museum een overzichtstentoonstelling aan deze Hoornse schilder. Werk van Adriaan Volkers is opgenomen in de Rijkscollectie en in het Westfries Museum.


Adr. Volkers

Gezicht op Arminiaanse Glop vanuit Ramen 18.
Schilderij Adr. Volkers, 1938.

Adr. Volkers

Nieuwe Hoornsche Courant, 09-03-1937.

Adr. Volkers

Onze courant, 30-11-1937.

Adr. Volkers

Nieuwe Hoornsche Courant, 15-04-1939.

Adr. Volkers

Nieuwe Hoornsche Courant, 07-09-1940.


Bronnen: