Achtergrondinformatie | Ramen 18

Ramen, 1915

De Ramen in Hoorn, anno 1915.
Rechts Ramen 16, de ingang van de steeg, en Ramen 18.

Ramen 18 in Hoorn, op de hoek van het Arminiaanse Glop, is gebouwd in 1690.

Buren

Tijdens de jeugd van Gerard Lückens werd Ramen 18 bewoond door een weduwvrouw. Gerard woonde met zijn ouders in Ramen 16, op de tegenovergelegen hoek van de steeg. Hij kwam als kind graag over de vloer bij de buurvrouw en maakte vele tekeningen voor haar. Deze tekeningen zijn helaas niet bewaard gebleven.

Rond 1900 zorgde Lückens sr. ervoor dat Gerard zijn atelier kreeg op de zolder van het pakhuis achterin de tuin van Ramen 18. Vanaf 1914 woonden Gerard Lückens en Sophia Jonkman met hun gezin op Ramen 16.

Aankoop en verhuur Ramen 18

Rond 1922 kocht Sophia het pand Ramen 18, dat inmiddels verhuurd werd aan kleermaker C. Kloet. Sophia overleed in 1934; het pand Ramen 18 kwam in eigendom van de weduwnaar Gerard Lückens. In maart 1937 werden de bekende Hoornse schilder Adriaan Volkers en zijn gezin de huurders van Ramen 18. Volkers verkocht schilderijen en lijsten en exposeerde zijn werken in de winkelruimte beneden-voor.
Ramen 18 - Kloet

Onze courant, 09-01-1922.

Ramen 18 - Volkers

Nieuwe Hoornsche Courant, 06-03-1937.

Probleem constructie zijgevel

Lückens tekende in 1929 het pand Ramen 18, gezien vanuit het Arminiaanse Glop. Op de tekening is een lichte bult in de zijgevel te zien. In 1939 werd Gerard Lückens aangeschreven door de gemeente dat hij de constructie van de zijgevel moest verbeteren. Lückens had problemen met zijn gezondheid en zat financieel in zwaar weer. Hij zag geen mogelijkheid om direct actie te ondernemen ten aanzien van Ramen 18.

Instorten

Op 2 april 1939, 's avonds om half elf vielen plots een aantal dakpannen van Ramen 18 in het Arminiaansche Glop en door de ruit van Ramen 16. De gemeente-architect werd gealarmeerd en constateerde dat de constructie niet veilig was. Het pand moest onmiddellijk ontruimd worden en de zijmuur gestut. Adriaan Volkers kon zijn werken tijdelijk bergen in de Lutherse Kerk in de Ramen. Op 15 april verhuisde hij met zijn gezin naar de Koepoortsweg.
Ramen 18

Nieuwe Hoornsche Courant, 03-04-1939.

Ramen 18

Noord-Hollands Dagblad, 04-04-1939

Ramen 18-20, 2023

Het rijksmonument Ramen 18-20 anno 2023.
Foto Google Maps.

Nieuwe bewoners

Eind december 1939 verkocht Lückens via de veiling bijna al zijn onroerend goed. Hij behield alleen het pand Ramen 18 en liet dit herstellen.

Op 25 januari 1940 trouwde Lückens met Gertruida Gerhard. Het echtpaar nam hun intrek in Ramen 18. Na het overlijden van de kunstenaar werd het pand via de veiling verkocht aan vishandelaar J. Hoogland.

Ramen 18-20, 2002

Zicht op de achterkant van Ramen 19 en 20 vanuit het Arminiaanse Glop, anno 2002.

In 1979 liet Hoogland Ramen 18 en Ramen 20 samenvoegen en restaureren. Anno 2024 is het gecombineerde pand een rijksmonument.


Bronnen: