Achtergrondinformatie | Arminiaanse Glop

Het Arminiaanse Glop in Hoorn is een doodlopende steeg van de Ramen - tussen de huisnummers 16 en 18 - richting de achterkant van de Gouw. Het is een restant van de originele steeg, die doorliep tot aan de (Gedempte) Turfhaven.

Arminiaanse Glop

Arminianen

De steeg is vernoemd naar de Arminianen, de aanhangers van Jacobus Arminius. Zij werden vervolgd en kwamen vanaf 1631 in het geheim bijeen in een gebouwtje, gelegen op het in de zeventiende eeuw volgebouwde terrein, begrensd door Ramen-Gouw-Turfhaven-Nieuwsteeg. De steeg gaf toegang tot deze Arminiaanse schuilkerk, zowel vanaf de Ramen als vanaf de (Gedempte) Turfhaven.

Na 1800 verhuisden de Arminianen, die zich inmiddels Remonstranten noemden, naar het Foreestenhuis in Hoorn. Alleen het deel van de steeg vanaf de Ramen is behouden en heette vanaf 1820 het Arminiaanse Glop. Het woord glop betekent: nauwe (doodlopende) steeg.

Kerkelijke Zangschool

Een deel van de bebouwing achter het Arminiaanse Glop werd later eigendom van de Brede Kerkenraad en werd gebruikt voor catechisatie-onderwijs en als Kerkelijke zangschool van de Nederlands Hervormde Gemeente. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het zanglokaal ingericht als leeszaal voor de in Hoorn gelegerde Nederlandse militairen. In de Tweede wereldoorlog kregen leerlingen van de Muntschool tijdelijk les in het gebouw van de zangschool, nadat de Duitse bezetter hun schoolgebouw had gevorderd.

Pakhuizen

Rond 1900 stonden achter de tuinen van Ramen 16 en Ramen 18, aan weerszijden van de steeg, verscheidene pakhuizen. De familie Lückens woonde in het pand Ramen 16 en beschikte over enkele van deze pakhuizen, onder meer ten behoeve van het stukadoorsbedrijf. Op de zolder van het pakhuis achter Ramen 18 had de kunstenaar G.H. Lückens zijn eerste atelier. Na het overlijden van Lückens zijn de pakhuizen via een veiling gekocht door de Hoornse vishandelaar J. Hoogland.

Arminiaanse Glop

Het Arminiaanse Glop rond 1980. Links het pannendak van het pakhuis waar Lückens zijn eerste atelier had, in de tuin achter Ramen 18.

Arminiaanse Glop

Het Arminiaanse Glop vanuit de Ramen (foto anno 2001).

Arminiaanse Glop

Gezicht vanuit het Arminiaanse Glop op Ramen 7 (foto anno 2002).

Arminiaanse Glop

Achterkant Ramen 18, Ramen 20 en Ramen 22 vanuit het Arminiaanse Glop (foto anno 2002).


Persbericht Arminiaanse Glop

Hoornsche Courant, 20-08-1914.

Persbericht Arminiaanse Glop

Nieuwe Hoornsche Courant, 07-01-1929.