Achtergrondinformatie | Westfries Museum

Westfries Museum

Westfries Museum, 2002.

Het Westfries Museum is gehuisvest in een van de opmerkelijkste gebouwen van Hoorn. In het bovenste gedeelte van de zeventiende eeuwse gevel prijkt het wapen van Oranje, terwijl lager het wapen van West-Friesland te zien is. Op de geveltrappen staan de wapens van de zeven steden, elk vastgehouden door een leeuw.

Voorgeschiedenis

Het pand aan het Roode Steen, het oude bestuurs- en handelscentrum van Hoorn, is in 1732 gebouwd op de plaats van de twee oudste bakstenen huizen van Hoorn, het Proostenhuys en het Grote Stynhuys. Het gebouw diende eerst als vergaderplaats voor de Staten van West-Friesland en het Noorderkwartier, daarna kwam het in gebruik als gerechtsgebouw.

Museum

Sinds 1880 is in het pand het Westfries Museum gevestigd. Het pand werd verrijkt met schuttersstukken, schoorsteenstukken en interieuronderdelen, die herinneren aan hun vroegere gebruikers. Daarnaast kregen tal van voorwerpen met betrekking tot de cultuur en de geschiedenis van Hoorn en West-Friesland er een plaats.

Het museum ontving van meet af aan aan veel schenkingen en legaten van Horinezen en Westfriezen, zowel in de vorm van kunstvoorwerpen als geldbedragen.

Gevarieerde collectie

Het Westfries Museum is anno 2016 een historisch museum met een zeer gevarieerde collectie. In vijfentwintig zalen en kamers is een enorme hoeveelheid voorwerpen te zien op het gebied van bijvoorbeeld de geschiedenis van de stad Hoorn, de kunstnijverheid, de schutterij, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de handel en archeologie.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 21-07-1881.

Hoornsche Courant, 12-05-1886.

Leeuwarder Courant, 04-09-1889

Hoornsche Courant, 08-01-1893.

Onze courant, 12-01-1928.