Lückens en Vereniging Oud Hoorn

Logo Oud Hoorn

Bestuurslid

Vanaf de oprichting van de vereniging in 1917 was Lückens bestuurslid en dat is hij, door herverkiezing bij het verplicht periodiek aftreden, zijn hele leven gebleven. Lückens had de functie van archivaris; in de periode 1926-1928 verving hij Maarten Storm als penningmeester.

Aandacht voor behoud historie

Bij de vergaderingen van Oud Hoorn bracht Lückens regelmatig aandachtspunten ten aanzien van historische gebouwen en voorwerpen naar voren. Ook was hij waar mogelijk betrokken bij zowel onderzoek als restauratie uit hoofde van de vereniging.

Persbericht Oud Hoorn

Hoornsche Courant, 14-06-1919.

Persbericht Oud Hoorn

De Grondwet, 08-10-1919.

Persbericht Oud Hoorn

Hoornsche Courant, 20-07-1920.

Persbericht Oud Hoorn

Nieuwe Hoornsche Courant, 08-10-1921.

Persbericht Oud Hoorn

Onze courant, 15-10-1926.


Persbericht Oud Hoorn

Nieuwe Hoornsche Courant, 21-07-1928.

Persbericht Oud Hoorn

Nieuwe Hoornsche Courant, 25-10-1930.

Persbericht Oud Hoorn

Onze courant, 23-07-1935.


Persbericht Oud Hoorn

Nieuwe Hoornsche Courant, 15-05-1936.

Persbericht Oud Hoorn

Nieuwe Hoornsche Courant, 09-07-1938.

Persbericht Oud Hoorn

Nieuwe Hoornsche Courant, 09-08-1940.

Persbericht Oud Hoorn

Nieuwe Hoornsche Courant, 06-06-1941.


Bronnen: