Lückens en het Historisch Genootschap Oud West-Friesland

Lidmaatschap en betrokkenheid

Lückens hechtte veel waarde aan het behoud van de cultuur en historie in het algemeen, en van West-Friesland in het bijzonder. Bij de oprichting van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland meldde hij zich dan ook vrijwel meteen aan als lid. Het is niet bekend wanneer hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd.
De betrokkenheid van Lückens is goed te zien in de krantenberichten over de eerste jaarvergaderingen van het Historisch Genootschap.

Portretreliëfs bestuurleden

In 1927 stelde K. Ruyterman, de secretaris van het Historisch Genootschap, voor om een portretreliëf te laten maken van de voorzitter, Van Balen Blanken. Lückens bood aan het portretreliëf te modelleren naar een portret van de voorzitter. De Hoornsche Metaalwarenfabriek heeft vervolgens de bronzen plaquette gegoten.
In 1939 maakte Lückens een portretreliëf ter ere van het overleden bestuurslid K. Ruyterman.

Gedenkplaten

Lückens maakte in 1940 op verzoek van het genootschap gedenkplaten ter ere van de nagedachtenis van oprichters-bestuursleden G.C. van Balen Blanken, K. Ruyterman en Jb. de Jong.

Postuum eerbetoon Genootschap aan Lückens

Als eerbetoon aan Lückens verscheen in het jaarboek 2004 van het Westfries Genootschap een artikel over de kunstenaar, geschreven door Gerben Kazimier. Het artikel is via onderstaande afbeelding als pdf te openen.
Postuum eerbetoon aan Lückens

West-Friezen in reliëf, het leven en werk [pdf].
Artikel uit West-Friesland Oud & Nieuw.
Auteur Gerben Kazimier.


Persbericht Jaarvergadering WFG

Nieuwe Hoornsche Courant, 26-08-1926.

Persbericht borstbeeld Balen Blanken

Nieuwe Hoornsche Courant, 08-09-1927.

Persbericht Jaarvergadering WFG

Nieuwe Hoornsche Courant, 18-08-1927.

Persbericht West-Friezendag

Onze courant, 29-08-1929.


Persbericht WFG gedenkplaten

Nieuwe Hoornsche Courant, 15-09-1939.

Persbericht WFG gedenkplaten

Nieuwe Hoornsche Courant, 15-06-1940.


Bronnen: