Achtergrondinformatie | Gerard Cornelis van Balen Blanken

GC van Balen Blanken

G.C. van Balen Blanken,
rond 1930.

Gerard Cornelis van Balen Blanken werd geboren op 8 september 1852 in Benningbroek, als eerste kind van zijn gelijknamige vader (1827-1903, arts) en Yda Lanser (1828-1887).

Opleiding en beroep

Van Balen Blanken doorliep de lagere school in Benningbroek en zat vervolgens op een kostschool in Medemblik. Op zeventienjarige leeftijd deed hij examen, waarna hij bij de Marine de opleiding voor officier van gezondheid volgde. Hij studeerde in Amsterdam en werd assistent verloskunde. In 1880 rondde hij zijn studie af. Hij was ondertussen tot de conclusie gekomen dat zijn toekomst niet op zee lag. Daarom kocht Van Balen Blanken zich vrij uit militaire dienst en vestigde zich als huisarts in Spanbroek. Al snel werd hij in zijn woonplaats tevens als gemeentearts aangesteld. Hij bouwde in de regio een grote reputatie op, ook als 'tanden- en kiezendokter'.

Huwelijk en gezin

Gerard van Balen Blanken huwde op 10 juni 1880 te Alkmaar met Neeltje Lels. Het echtpaar kreeg een zoon en vier dochters.

Initiatieven op gebied van geneeskunde

Van Balen Blanken was initiatiefnemer bij de oprichting van 'De Villa', het eerste ziekenhuis voor Hoorn en omstreken. Hij was betrokken bij de nieuwbouw van het ziekenhuis in Alkmaar, secretaris van het district West-Friesland van het Witte Kruis, en voorzitter van de afdeling Noord-Holland van de Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunde.
GC van Balen Blanken

G.C. van Balen Blanken, bij de opening van de eerste nationale kolfwedstrijd.
De Telegraaf, 29-08-1935.

Rol op maatschappelijk en cultureel vlak

Ook op maatschappelijk en cultureel vlak speelde Van Balen Blanken een grote rol. Hij richtte in 1880 de kolfsociëteit 'De Vier Eenen' op, waaruit later de Koninklijke Nederlandsche Kolfbond ontstond. In 1887 richtte hij een liberale kiesvereniging op. Hij werd voorzitter van de afdeling Opmeer e.o. van de Hollandsche Maatschappij voor Landbouw en wist in 1898 de Landbouwtentoonstelling naar Opmeer te krijgen.

Voorvechter behoud Westfriese cultuur

Van Balen Blanken was een groot voorvechter van de Westfriese folklore, cultuur en historie. Hij bouwde reputatie op als organisator en regisseur van openluchtspelen, en sprak graag en goed voor de vuist weg. In 1924 was hij mede-oprichter, de eerste voorzitter en hoofdredacteur van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland.

Vereerd en onderscheiden

In 1926 legde hij zijn praktijk neer en verhuisde hij met zijn vrouw naar een oude pastorie in Bovenkarspel. Een jaar later werd de vijfenzeventigjarige arts in ruste door het bestuur van het Historisch Genootschap verrast met een bronzen portretreliëf, gemaakt door Gerard Lückens. Lückens maakte van hetzelfde origineel tevens een gipsen afgietsel. Voor zijn verdiensten op velerlei gebied is Dr. Van Balen Blanken benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In het voormalig Raadhuis van Spanbroek hangt een tekstplaquette ter nagedachtenis aan hem.

Van Balen Blanken overleed op 3 juli 1939 in Bovenkarspel; hij werd begraven te Spanbroek in het graf bij zijn ouders. Zijn echtgenote Neeltje Lels stierf enkele maanden later te Amsterdam.


Persbericht kiesvereniging - Van Balen Blanken

Het Nieuws van den Dag, 16-12-1887.

Persbericht Witte Kruis - Van Balen Blanken

Opregte Haarlemsche Courant, 29-11-1892.

Advertentie rijtuig Van Balen Blanken

Het Nieuws van den Dag, 16-12-1887.

Persbericht ringrijderij - Van Balen Blanken

Westlandsche Courant, 24-02-1926.

Persbericht Hist. Genootschap - Van Balen Blanken

Nieuwe Langedijker Courant, 13-09-1927.

Persbericht Van Balen Blanken 75 jaar

Onze courant, 09-09-1927.

Persbericht Kolfbond - Van Balen Blanken

Nieuwe Hoornsche Courant, 09-09-1935.