Achtergrondinformatie | Raadhuis Spanbroek

Raadhuis Spanbroek, 1910

Raadhuis Spanbroek,
anno 1910.

Het voormalig Raadhuis van Spanbroek staat aan de Spanbroekerweg 39. Het is tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) gebouwd ten dienste van de rechtspraak. Het is een van de oudste raadhuizen van West-Friesland en was in gebruik van 1598 tot 1884.

Andere functie

Van 1892 tot circa 1920 deed het dienst als hulpmagazijn van het Witte Kruis. In latere jaren werd het gebruikt als gemeentelijke trouwlocatie.

Herinnering aan G.C. van Balen Blanken

Achter de lage deur onder de trap bevindt zich een halletje, waar een tekstplaquette hangt ter herinnering aan Dr. G.C. van Balen Blanken, arts in Spanbroek en een van de oprichters van het Historisch Genootschap. Het halletje komt uit op een ruimte waar van oorsprong de cellen waren.

Rijksmonument

Sinds 1971 is het gebouw als rijksmonument opgenomen op de monumentenlijst. Het oude Raadhuis is rond 2000 gerestaureerd en weer in de oorsponkelijke staat hersteld.

Aanbesteding raadhuis

De opdracht tot aanbesteding van een nieuw raadhuis.
Alkmaarsche Courant, 24-07-1883.

Witte Kruis

Het Nieuws van den Dag, 26-02-1892.

Witte Kruis

Opregte Haarlemsche Courant, 29-11-1892.

Raadhuis Spanbroek

Het Volk, 08-01-1944.

Raadhuis Spanbroek

Voormalig Raadhuis Spanbroek, 2002.