Achtergrondinformatie | Hermann Gerhard Lückens

Foto HG Lücke(ns)

Hermann Gerhard Lücke(ns).

Hermann Gerhard Lücke(ns) is op 19 juli 1849 geboren in Littel in het groothertogdom Oldenburg in Duitsland, als tweede zoon van Gerd Hinrich Lückens en Gesche Helene Speckmann. In het doopregister werd zijn achternaam geregistreerd als Lücke.

Op 29 augustus 1863 deed Hermann belijdenis in de kerk van Wardenburg. Op het doopbewijs werd hij Hermann Lückens genoemd. De vervorming van Lücke naar Lückens was niet bijzonder, de letters 'ns' aan het eind gaven aan dat hij een zoon van Lücke was. In Duitsland was men toen nog niet zo streng in het handhaven van een vaste achternaam zoals in Nederland sinds de Franse bezetting onder Napoleon.

Soldaat

In 1870 brak de oorlog uit tussen Pruissen en Frankrijk. In maart 1871 werd soldaat Hermann Gerhard Lückens overgeplaatst naar de reservebrigade. Hij kreeg in 1872 verlof om naar Nederland te reizen en tot eind van het jaar daar te blijven, op voorwaarde dat hij onmiddellijk naar Oldenburg zou terugkeren in geval van mobilisatie.

Seizoensarbeid

Hermann reisde naar Nederland als zogenaamde Hollandganger, voor seizoensarbeid als stukadoor. Duitse stukadoors waren destijds in Nederland zeer gewild vanwege hun vakmanschap. Na het seizoen ging Lückens terug naar Oldenburg, om het volgend voorjaar opnieuw naar Nederland te gaan.
Op 17 december 1875 vestigde Hermann zich uiteindelijk officiëel en permanent in ons land, net als veel andere Hollandgangers. Hermann Lückens begon zijn eigen stukadoorsbedrijf, aan Ramen 16 in Hoorn.
Briefhoofd stukadoorsbedrijf

Briefhoofd stukadoorsbedrijf H.G. Lückens

Gezin

In Hoorn ontmoette hij Caroline Hamann, eveneens van Duitse afkomst. Zij trouwden op 10 november 1876 in Hoorn. Het huwelijk is in de Lutherse Kerk ingezegend, door Ds. J.H. Schwill. Het echtpaar kreeg een zoon genaamd Gerhard Heinrich Lückens (roepnaam Gerard), de kunstenaar die centraal staat in deze site.

Ingeburgerd en succesvol

Hermann Lückens bouwde in Hoorn en omgeving snel een eigen netwerk op. Rond 1900 nam de belangstelling voor sierstucwerk in Nederland af. Desondanks liep Hermanns bedrijf goed, mede door zijn zakelijk inzicht. Hij kocht in de loop der jaren diverse panden in Hoorn, als investering en voor zijn pensioen. Naast de werkzaamheden in zijn bedrijf was Hermann Lückens een aantal jaar actief bij de brandweer van Hoorn.

Van vader op zoon

Van meet af aan was het Hermanns bedoeling dat zijn zoon het stukadoorsbedrijf zou overnemen en voortzetten. Het was dan ook een tegenvaller dat die meer interesse had in tekenen en beeldhouwen. Als compromis mocht zoon Gerard naar de Quellinusschool en kreeg hij een eigen atelier, maar voor zijn dagelijks brood moest hij toch werken in het stukadoorsbedrijf. Dit was overigens een realistische kijk van vader Lückens, want in die tijd kon een kunstenaar zelden of nooit leven van zijn kunstwerken. Begin 1916 trad Hermann terug uit het bedrijf en droeg hij de zaak over aan Gerard Lückens.

Hermann Gerhard Lückens heeft niet lang van zijn pensioen kunnen genieten; hij overleed op 25 september 1918 te Hoorn.


Persbericht Brandraad - H.G. Lückens

Nieuwe Hoornsche Courant, 15-07-1905.

Advertentie H.G. Lückens - Cementoline

Hoornsche Courant, 02-06-1914

Persbericht veiling - H.G. Lückens

Hoornsche Courant, 01-04-1916.

Persbericht overdracht - H.G. Lückens

Hoornsche Courant, 13-01-1916.

Overlijdensadvertentie H.G. Lückens

Hoornsche Courant, 26-09-1918.

Foto HG Lückens

Hermann Gerhard Lückens.


Bronnen:

  • Memoires en familie-album Mw. G. Mellegers-Lückens
  • Delpher