Achtergrondinformatie | Johan Hendrik Schwill

Johan Hendrik Schwill is geboren op 26 april 1833 te Amsterdam, als zoon van Ernst Ferdinand Schwill en Helena Niepoth. Hij studeerde in Amsterdam en deed vanaf 1859 als proponent dienst in de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente aldaar. (Een proponent is een afgestudeerd theoloog die mag preken en beroepen kan worden door een gemeente.)

Huwelijk

Op 12 juli 1860 trad Johan Schwill in het huwelijk met Cornelia Elisabeth Schooneveldt. Cornelia overleed begin 1874 op zesendertigjarige leeftijd. Op 3 juni 1875 trouwde de weduwnaar met Maria Kuneman (1835-1922).
Ds. Schwill

Boekzaal der geleerde wereld, 1860.

Predikant te Hoorn

In 1860 werd Schwill beroepen in Hoorn door de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk in de Ramen. Op 1 juli werd hij in Amsterdam tot het Herder- en Leeraarambt ingezegend. Op 22 juli deed Schwill zijn intrede in de Herstelde Evangelisch-Lutherse Kerk in Hoorn.

Schwill werd tijdens zijn ambtsperiode een aantal keren beroepen vanuit een andere gemeente. Hij bedankte telkens voor de eer van de nominatie en bleef in Hoorn. Als blijk van waardering werd hem bij zijn veertigjarig jubileum een borstbeeld van zichzelf aangeboden.

De mens Johan Schwill

Johan Schwill was een bescheiden mens, die altijd klaar stond om anderen te helpen, maar zich niet inliet met zaken die buiten zijn ambt vielen. Hij had als leus "streef naar verbroedering en waardering van een anders overtuiging als die eerlijk is".

Overlijden

Johan Schwill werd op 1 april 1902 emeritus-predikant, maar heeft maar kort van zijn pensioen kunnen genieten: hij overleed op 8 mei 1903 in zijn woonplaats Hoorn.
De weduwe Maria Schwill-Kuneman schonk in 1912 het genoemde borstbeeld aan het Westfries Museum.

Ds. Schwill

Boekzaal der geleerde wereld, 1860.

Ds. Schwill

De Nederlander, 11-05-1903.

Ds. Schwill

Catalogus Westfries Museum, 1934.

Ds. Schwill

G.H. Lückens bij de buste van Ds. Schwill,
op de zolder van het Westfries Museum.