Achtergrondinformatie | IJsvereniging in Hoorn

Advertentie West-Fiesche IJsclub

Hoornsche Courant, 10-12-1879.

De eerste Hoornse ijsclub

In 1879 werd in Hoorn de eerste ijsclub opgericht, die de naam 'West-Friesche IJsclub' kreeg. De gemeente Hoorn gaf de ijsclub het recht om bij aanhoudende vorst de Oosterpoortgracht (huidige Draafsingel) te gebruiken voor het aanleggen van een ijsbaan.

IJsbond Hollands Noorderkwartier

In 1895 werd in Noord-Holland de IJsbond Hollands Noorderkwartier opgericht, een overkoepelende organisatie waar het toenemend aantal lokale ijsclubs zich bij konden aansluiten. Met als doel om bij vorst gezamenlijk te zorgen voor 'doorgaande ijswegen' door de provincie.

Hoewel de West-Friesche IJsclub een groot voorstander was van het oprichten van deze bond, sloot zij zich niet aan. En wel omdat de Oosterpoortgracht geen onderdeel kon zijn van de doorgaande ijswegen. Verplaatsen van de activititeiten van de ijsclub naar een ander water was evenmin een optie, omdat dit te veel kosten met zich meebracht.

Persbericht IJsvereniging Hoorn

Hoornsche Courant, 22-11-1901.

IJsvereniging Hoorn

In 1896 kwam er een tweede ijsclub in Hoorn met de naam 'IJsvereniging Hoorn', die zich ging bezighouden met het inrichten en onderhouden van de ijsbanen rondom Hoorn. Deze vereniging sloot zich wel aan bij de IJsbond Hollands Noorderkwartier.

Einde West-Friesche IJsclub

Schaatsen was een seizoensgebonden sport, volledig afhankelijk van het weer. Velen werden pas lid als het ging vriezen en beïndigden daarna weer hun lidmaatschap. Er was discussie binnen het bestuur hoe dit probleem op te lossen. In 1899 werd een voorstel gedaan tot ontbinding van de ijsclub. Dit voorstel werd afgewezen en een aantal bestuursleden stapte op. In 1901 werd de ijsclub alsnog ontbonden.

Behoefte aan wedstrijd schoonrijden

In 1914 werd onder de reglementen van de IJsbond een schoonrijdwedstrijd georganiseerd door de schoonrijdersvereniging Oud-Hollandsch IJsvermaak (O.H.IJ.V.), op de Oosterpoortgracht in Hoorn. Er gingen steeds meer stemmen op dat het vreemd was dat Hoorn zelf geen schoonrijdwedstrijden organiseerde. En op 30 januari 1917 werd er - binnen een week - een nieuwe ijsclub opgericht, met medewerking van de IJsbond Hollands Noorderkwartier. De vereniging kreeg de naam 'IJsvermaak Hoorn' (Y.V.H). Het bestuur schreef direct een schoonrijd- en een hardrijdwedstrijd uit. G.H. Lückens was een van de juryleden bij de hardrijdwedstrijd. Bij het ijsfeest kreeg Hoorn zelfs bezoek van de koningin. Ondanks deze flitsende start was ook deze vereniging geen lang leven beschoren.

Nieuwe poging in 1924

Begin januari 1924 werd in Hoorn de ijsvereniging 'Nut en Vermaak' opgericht. Het voorlopig bestuur bestond uit G. Veldhuysen (voorzitter), F. Butter (secretaris), H.J. Room (penningmeester), J.B. van Straten en G.H. Lückens. Een week later zorgde de vereniging voor een mooie schaatsbaan op de Oosterpoortgracht. De baan was 's avonds zelfs elektrisch verlicht!
De definitieve naam van de vereniging werd 'IJsvermaak'. De daaropvolgende jaren organiseerde de vereniging zodra mogelijk feesten en wedstrijden op het bevroren water van de Oosterpoortgracht. Lückens is een aantal jaren lid van het bestuur geweest.

Opheffing vereniging IJsvermaak in 1941

Eind jaren dertig kwam de vereniging financieel in zwaar weer. Want ook nu werden veel Horinezen lid van de vereniging zodra er ijs was, maar zegden daarna het lidmaatschap weer op. Bovendien voorzag de vereniging inmiddels naast een voorziening op de bevroren gracht, ook in een ijsbaan op het Hoornsche Hop, wat extra kosten met zich meebracht. In 1941 hield de vereniging IJsvermaak dan ook noodgedwongen op te bestaan.

Persbericht IJsfeest

Hoornsche Courant, 29-01-1909.

Persbericht IJsvermaak

Onze courant, 30-01-1917.

Persbericht IJsvermaak

Hoornsche Courant, 06-02-1917.

Persbericht IJsvermaak

Hoornsche Courant, 06-02-1917.


Persbericht IJsvermaak

Nieuwe Hoornsche Courant, 10-01-1924.

Persbericht IJsvermaak

Nieuwe Hoornsche Courant, 14-10-1924.

Foto IJspret 1925

IJspret op de bevroren Oosterpoorgracht (Draafsingel) in 1925.


Foto IJspret 1929

Nieuwe Hoornsche Courant, 29-01-1929.

Persbericht IJsvermaak

Nieuwe Hoornsche Courant, 11-02-1929.


Persbericht IJsvermaak

Onze courant, 03-01-1940.

Persbericht IJsvermaak

Onze courant, 27-01-1940.