Achtergrondinformatie | Stucwerk-tentoonstellingen

Vaktentoonstelling Stukadoorsbedrijf, 1912

De in 1902 opgerichte Nederlandse Stukadoors Patroons Bond organiseerde bij hun tienjarig bestaan in 1912 een landelijke vaktentoonstelling. Deze werd gehouden in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen in Rotterdam. Met als doel publiciteit geven aan de huidige kwaliteit en het inhoudelijk niveau van stukadoorsvak, en daarmee ook het imago van stukadoors te verbeteren.

De organisatie voegde ook een speciaal onderdeel toe: Werkstukken van zoons van patroons. Gerard Lückens stuurde hiervoor een twintigtal werkstukken in, te weten boetseerwerk in de vorm van bustes en portretreliëfs in gips. Hij won hiermee de eerste prijs.

Advertentie Vaktentoonstelling

De Bouwvakker, 05-10-1912.

Affiche Vaktentoonstelling

Affiche Nationale Vaktentoonstelling van het Stukadoorsbedrijf in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Rotterdam, 1912.


Persbericht vaktentoonstelling

De Maasbode, 06-09-1912.

Persbericht Tentoonstelling stukadoorsbedrijf

De Maasbode, 26-09-1912.


Persbericht Tentoonstelling stukadoorsbedrijf

Het Vaderland, 27-09-1912.

Persbericht Tentoonstelling stukadoorsbedrijf

Nationale vaktentoonstelling Stucadoorsbedrijf Rotterdam,
27 sept. - 8 okt. 1912
Afdeling Boetseren,
Zoons van Patroons.
1e Prijs
G.H. Lückens.

Persbericht Tentoonstelling stukadoorsbedrijf

Algemeen Handelsblad, 03-10-1912.


Stucwerk-tentoonstelling Schiedam, 1941

Pas in 1941 werd voor het eerst weer een stucwerk-tentoonstelling gehouden, en wel in Polyantha in Schiedam. In de persberichten in de Schiedamsche Courant werd ruime uitleg gegeven over de problematiek en het imago van het stukadoorsvak in de periode 1900-1940.

In de grote hal van de tentoonstellingsruimte hadden enkele gezellen een gestileerd plafond voor een tentoonstellingsruimte gemaakt. Dit was naar een ontwerp van Gerard Lückens, waarmee de kunstenaar in 1939 de tweede prijs had gewonnen in een prijsvraag van de commissie voor meer en beter stukadoorwerk (Mebest).

Lückens maakte zelf in de tentoonstellingsruimte in Schiedam ook nog een plafond, bedoeld voor een kamer in een middenstandswoning. Daarnaast werden bij de afdeling beeldhouwkunst enkele boetseerwerken van zijn hand getoond.


Persbericht Tentoonstelling Polyantha

Schiedamsche Courant, 22-08-1941

Persbericht Tentoonstelling Polyantha

Schiedamsche Courant, 26-08-1941

Persbericht Tentoonstelling Polyantha

Schiedamsche Courant, 29-08-1941


Bronnen: