Achtergrondinformatie | Kunstvorm Buste

Foto Buste

Buste van de Romeinse keizer Marcus Aurelius.

Een buste of borstbeeld is een beeldhouwwerk dat alleen het hoofd, de borst en de schouders toont. Het was bedoeld als tegenhanger van het portret en beeldde vrijwel altijd bestaande of historische personen af.

Geschiedenis

Als kunstvorm stamt de buste uit de Egyptische en later Griekse tijd. De beeldhouwer maakte gebruik van een geboetseerd model in gips, klei of was. Het model werd afgegoten in metaal, meestal brons, of werd overgebracht in steen met behulp van speciaal kopieer- en meetgereedschap.

Een buste werd voornamelijk gebruikt om de onderdanen een beeld te geven van de heerser. Hierbij werd gestreefd naar een geïdealiseerd beeld van de afgebeelde persoon, waardoor de gelijkenis vaak enigszins te wensen over liet. Vervolgens is de buste lange tijd uit de mode geweest.

Kortdurende opleving

In de periode 1750-1910 kwam er een opleving en werden er weer borstbeelden gemaakt van vorsten en andere leiders, kunstenaars en vooraanstaande personen. Dit komt overeen met de datering van de door Lückens geboetseerde bustes. Hoewel de kunstvorm nog wel bestaat, is er opnieuw weinig belangstelling voor.