Achtergrondinformatie | Timotheus Trompet

Timotheus Trompet werd geboren op 30 juni 1862 te Norg, als zoon van Timotheus Trompet (kleermaker) en Johanna Willems Diks (vroedvrouw).

Studie en loopbaan

Trompet volgde in de avonduren een opleiding tot onderwijzer, terwijl hij werkte aan de normaalschool in Zwolle. Na het vervullen van zijn dienstplicht werd hij benoemd tot onderwijzer aan de lagere school van Zalk en Veecaten. In 1892 behaalde hij zijn hoofdakte. Van 1891-1896 was Timotheus Trompet tevens organist van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zalk.

In mei 1896 verhuisde Trompet naar Hoorn, om te gaan werken aan de school voor kosteloos onderwijs in de Muntstraat. Deze school kreeg in 1920, toen officieel een eind gemaakt werd aan het standenonderwijs, de naam 'Gemeenteschool No. 1'. In 1900 werd Trompet ook benoemd als leraar Nederlands aan de Burgeravondschool en in 1912 als onderwijzer natuurkunde aan de Herhalingsschool. Van 1917 tot 1927 was hij eveneens leraar aan de Rijkswerkinrichting (RWI), de zogenaamde Krententuin.

Huwelijk en gezin

Timotheus Trompet trouwde op 20 december 1901 te Hoorn met Gerardina Maria Beek (geb. 11 november 1879 in Hoorn), dochter van Johannes Jacobus Beek (gemeentebode) en Grietje Rienksma. In 1905 werd hun zoon Cornelis Timotheus Trompet geboren. Het gezin woonde aan het Grote Oost 44 in Hoorn.
T. Trompet

Grote Oost rond 1900.

T. Trompet

Hoornsche Courant, 25-12-1901.

T. Trompet

Hoornsche Courant, 10-09-1905.

Grote Oost 44

Grote Oost 44, Hoorn.


Inzet voor verbetering kansen arbeidersklasse

Trompet vond het belangrijk dat ook kinderen en jongeren uit minder bedeelde gezinnen alle kansen kregen om zich optimaal te ontwikkelen. Zo wierf hij sponsoren om te zorgen dat elke leerling kon deelnemen aan de schoolreisjes. Hij was actief in de Hoornse Toynbee-club en reisleider bij de hierdoor georganiseerde meerdaagse uitstapjes.

Boeiend verteller

Trompet kon boeiend vertellen. Hij hield regelmatig lezingen en voordrachten, waarbij hij ook lichtbeelden vertoonde. Zijn eigen reiservaringen gebruikte hij als materiaal voor zijn aardrijkskundelessen.

Overige functies en activiteiten

 • Bestuurslid Nederlands Onderwijs Genootschap (N.O.G.), vanaf 1904.
 • Bestuurslid van de bouwvereniging Arbeidersbelang.
 • Secretaris van de Brandraad, vanaf 1923.
 • Consul A.N.W.B. in Hoorn, vanaf 1919.
 • Voorzitter van de vereniging Nut en Genoegen, vanaf 1902.
 • Leider van de Jongelingen-club van de Hoornse Toynbee-club.
 • Lid van de Floralia-vereniging.
 • Lid van de Oranjevereniging.
 • Lid van het operette-gezelschap Excelsior.
 • Jurylid bij toneelwedstrijden.
 • Directeur-leraar aan de Politie-cursus.
 • Voorzitter van de Kunstkring West-Friesland, 1936-1941.
 • Lid van het comité ter voorbereiding van de restauratie van de Noorderkerk.

In 1941 verhuisde het echtpaar Trompet naar Zeist. Timotheus Trompet overleed aldaar op 13 mei 1953, zijn vrouw op 29 november 1961. Beiden zijn begraven op de Nieuwe Begraafplaats in Zeist.


School Muntstraat

Speelplaats van de openbare school aan de Muntstraat.

T. Trompet

Hoornsche Courant, 14-10-1904.

T. Trompet

Nieuwe Hoornsche Courant, 04-07-1922.


T. Trompet

De Nieuwe Courant, 30-03-1898.

T. Trompet

De Nieuwe Courant, 18-08-1920.


T. Trompet

Hoornsche Courant, 06-04-1902.

T. Trompet

Hoornsche Courant, 08-01-1904.


T. Trompet

De Nieuwe Courant, 18-05-1921.

T. Trompet

Onze courant, 08-08-1923.

T. Trompet

Nieuwe Hoornsche Courant, 07-06-1941.

T. Trompet

Nieuwe Hoornsche Courant, 31-05-1941.