Achtergrondinformatie | Pieter Schuurman Wz.

Pieter Schuurman werd op 22 maart 1871 te Bovenkarspel geboren, als zoon van Willem Schuurman en Neeltje Kooiman. Hij volgde de driejarige cursus aan de HBS te Enkhuizen en kreeg vervolgens een praktische opleiding in het veehouderijbedrijf van zijn vader.

Raadhuis Graft

Raadhuis in Graft anno 1950.
De boerderij van Schuurman staat tegenover het Raadhuis.

Huwelijk en gezin

Pieter huwde in 1897 met Aagje Smit (1869-1932). Het echtpaar vestigde zich in Graft, in een stolpboerderij aan de Raadhuisstraat 41, tegenover het Raadhuis. Zij kregen twee dochters: Neeltje (geb. 1902) en Geertje (geb. 1904).
Raadhuisstraat 41, Graft, 2003

De voormalige woning van Schuurman, het voorhuis van de stolpboerderij Raadhuisstraat 41, Graft (anno 2003).

Tekstplaquette op gevel

De tekstplaquette ter ere van Schuurman hangt rechts van de voordeur.

Overige functies en activiteiten

Schuurman was veehouder, maar vervulde daarnaast ook diverse ambtelijke en maatschappelijke functies.
  • Zetter voor Rijks directe belastingen in Graft.
  • Secretaris der Plaatselijke landbouwcommissie Graft, belast met de afgifte der zaaizaadbonnen.
  • Lid van het Burgerlijk Armbestuur.
  • Lid van de gemeenteraad.
  • Kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Gemeente.
  • Bestuurslid Zeevarende Beurs.
  • Regent van het Hervormde weeshuis.
  • Bestuurslid Ziekenfonds afdeling Graft.
  • Lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ('t Nut).
  • Mede-oprichter en bestuurslid van het eerste uur van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland

Interesse in geschiedenis West-Friesland

Pieter Schuurman verdiepte hij zich graag in de geschiedenis van West-Friesland. Met als resultaat talrijke publicaties, aanvankelijk vooral in de plaatselijke kranten.

Bijdragen jaarbundel Historisch Genootschap

Meer blijvend van aard waren vooral zijn bijdragen in de jaarbundel West-Friesland's Oud en Nieuw van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Daarin publiceerde hij vanaf het begin vrijwel jaarlijks. In totaal verschenen er gedurende zijn leven twaalf artikelen van zijn hand, terwijl een laatste bijdrage - over het Schermereiland - in 1940 postuum het licht zag.

Herinneringsplaquette

Na zijn overlijden op 18 mei 1939 is namens het Genootschap een herinneringsplaquette aangebracht aan zijn woning te Graft. Deze plaquette hangt er anno 2004 nog steeds.

P.Schuurman, brand

Alkmaarsche Courant, 31-10-1900.

P.Schuurman, verkoop vee

Alkmaarsche Courant, 04-11-1900.

P.Schuurman, brandverzekering

Alkmaarsche Courant, 09-12-1900.

P.Schuurman

Alkmaarsche Courant, 05-01-1902.

Schuurman-Smit

Alkmaarsche Courant, 25-10-1909.

P.Schuurman, lezing 't Nut

Hoornsche Courant, 26-02-1916.

P.Schuurman, bestuur Genootschap

De Maasbode, 07-08-1924.

P. Schuurman, lezing

Nieuwe Hoornsche Courant, 06-08-1931.

P.Schuurman overleden

Alkmaarsche Courant, 20-05-1939.

P.Schuurman, plaquette

Nieuwe Hoornsche Courant, 15-06-1940.