Achtergrondinformatie | Westfriese stolpboerderij

West-Friese stolp

Tekening Westfriese stolp.

Indeling

De getekende stolpboerderij heeft links het woongedeelte, aan de achterzijde de stal en rechts de dars (dorsvloer en opslagruimte). De stal en de dars staan dus haaks op elkaar, wat kenmerkend is voor de Westfriese stolp. Aan de voorzijde tussen woongedeelte en dars is extra opslag- of woonruimte.
Schema Westfriese stolp

Schema Westfriese stolp.

Uiterlijk

De zijwanden zijn gemaakt van Zaans-groen geschilderde, gepotdekselde planken, wat duidt op een vroege stolp. Het dak is bedekt met riet.

Er is maar één schoorsteen, aan de linkerzijde, boven het woongedeelte. Vanaf de schoorsteen naar beneden is het riet weggelaten en zien we de rode dakpannen. Het vrijgekomen gedeelte, de spiegel, heeft rechte begrenzingen. Deze opbouw van de dakbedekking staat fraai en verkleint het brandgevaar.

De voorgevel heeft een asymmetrische indeling. De asymmetrie wordt nog benadrukt door het enigszins uitstekende voorhuis, eveneens typerend voor een oudere Westfriese stolp. De ingang van de dars ligt zoals gebruikelijk iets verzonken, zodat er met een hooiwagen naar binnen gereden kon worden.

Locatie

Het is helaas niet bekend waar deze fraaie Westfriese stolp staat of heeft gestaan.