Gunningen stukadoorswerk Lückens

Al ruim voor 1900 werkte de gemeente Hoorn met publieke aanbestedingen voor het onderhoud van gemeentewerken. Daarbij werd de aanbesteding als geheel gedaan, waarop aannemerbedrijven konden inschrijven. De aannemers werkten vervolgens al dan niet met onderaannemers voor de verschillende werkzaamheden.

In 1920 ging Hoorn over op openbare deel-aanbestedingen voor het onderhoud van hun publieke gebouwen, waarbij kleinbedrijven/vaklieden inschreven per werksoort: timmerwerk, metselwerk, smidswerk, loodgieterswerk, schilderwerk, stukadoorswerk, en vervoer van materiaal. Het werk werd gegund aan de laagste inschrijver.

Onderstaande krantenberichten tonen een aantal gunningen voor het jaarlijks onderhoud van gemeentewerken in Hoorn. Er zijn in die tijd voor het stukadoorswerk twee inschrijvers: R. Boon en G.H. Lückens.


Gunning Politiebureau

Onze courant, 05-07-1920.

Gunning gemeentewerken

Nieuwe Hoornsche Courant, 28-01-1922.

Gunning gemeentewerken

Onze courant, 09-03-1923.

Gunning gemeentewerken

Nieuwe Hoornsche Courant, 19-04-1924.

Gunning gemeentewerken

Nieuwe Hoornsche Courant, 21-06-1924.

Gunning gemeentewerken

Nieuwe Hoornsche Courant, 02-03-1926.

Gunning Avondlicht

Nieuwe Hoornsche Courant, 18-05-1926.

Gunning gemeentewerken

Onze courant, 08-06-1927.

Gunning gemeentewerken

De Amsterdammer, 13-09-1928.