Klein werk | Jaagschuit

Jaagschuit
G.H. Lückens boetseerde dit reliëf mogelijk naar voorbeeld van een oude haardplaat.

Het reliëf toont een landschap met een jaagschuit in een trekvaart, met op de voorgrond het jaagpad met de scheepsjager te paard. Onder het geheel staat de tekst 'OUD-HOLLAND'.

Dit gipsreliëf bevindt zich anno 2003 in het depot van het Westfries Museum.


Bijbehorende informatie:
Terug naar gallery