Achtergrondinformatie | Voormalig raadhuis Edam

Raadhuis Edam, 1920

Raadhuis Edam, ansichtkaart uit 1920.

Het voormalig raadhuis van Edam staat aan het Damplein 1. Het raadhuis is gebouwd door Jacob Jongh, meester huistimmerman. De eerste steen werd op 18 mei 1737 gelegd door de Heer Roelof Boot. Een en ander staat vermeld op de gedenksteen in de hal op de begane grond.

Grotendeels oorspronkelijke staat

De entree van het stadhuis is gebouwd in de stijl van Lodewijk de veertiende. De hal op de begane grond, het trappenhuis en de hal op de verdieping bevatten stucwerk uit de tijd dat het pand gebouwd werd. Begin 1942 heeft G.H. Lückens als restauratie-stukadoor het stucwerk van plafonds en wanden gereinigd, waar nodig hersteld en alles opnieuw gewit.

De raadzaal, de vroegere schepenzaal, verkeert nog grotendeels in zijn oorspronkelijke staat. Het in 1738 door W. Rave geschilderde behang stelt de kroning voor van Saul en Salomo's Eerste Recht. Ook de meubels en de schoorsteenmantels in de raadzaal en de burgemeesterskamer zijn origineel. Het pand is sinds 15 november 1967 een rijksmonument.

Centrale hal Raadhuis Edam, 2002

De centrale hal beneden.
Foto anno 2002.

Gedenksteen Raadhuis Edam, 2002

De gedenksteen, foto anno 2002.

Wand Raadhuis Edam, 2002

Detail wand, foto anno 2002.

Plafond Raadhuis Edam, 2002

Plafond in het raadhuis van Edam.
Foto anno 2002.


Dam: een overkluisde binnensluis

Toen Edam in 1357 stadsrechten kreeg, mocht Edam een doorvaart graven tussen de Zuiderzee en het Purmermeer. Deze verbinding liep dwars door de stad en was van belang voor de scheepvaart en handel. Het bij vloed instromende zoute zeewater leverde elders echter overlast en landverlies op. Om dit tegen te gaan werd van hoger hand besloten het zeegat in Edam af te sluiten met sluizen. In 1569 werden de sluisdeuren geplaatst, samen met de houten Vrouwebrug. In 1592 werd de houten brug vervangen door de huidige stenen Damsluis. Om te voorkomen dat er wagens over de sluis reden, werden in 1767 twee rijen stenen palen aan weerszijden van de brug geplaatst. De Damsluis werd in 1829 buiten gebruik gesteld.
Raadhuis en Damsluis, 1905

Raadhuis en de Damsluis, ansichtkaart uit 1905.

Raadhuis Edam, 1920

Raadhuis Edam, ansichtkaart uit 1920.

Luchtfoto Raadhuis en Damsluis, 1941

Luchtfoto Raadhuis en Damsluis, 1941.