Achtergrondinformatie | Jacob de Jong

Foto Jb. de Jong

Jacob de Jong.

Jacob de Jong is geboren te Hoogkarspel op 28 december 1869. Hij was het vierde kind en de derde zoon van Cornelis de Jong en Geertje Schuijtemaker. Vader de Jong was veehouder en burgemeester van Hoogkarspel. Jacob bleef ongehuwd.

Ambtelijke loopbaan

Jacob koos voor een ambtelijke loopbaan, legde zich toe op de gemeenteadministratie en kreeg een baan op de gemeentesecretarie van Hoogkarspel. In 1903 werd hij benoemd tot gemeentesecretaris en gemeenteontvanger. Een jaar later werd Jacob tevens ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Overige functies en activiteiten

Jacob de Jong had door de jaren heen talrijke nevenfuncties:
  • Secretaris-penningmeester van de Banne Hoogkarspel.
  • Secretaris en penningmeester van het polderbestuur het Grootslag
  • Directeur van de Nutsspaarbank.
  • Penningmeester van de plaatselijke zangvereniging Thalia.
  • Voorzitter van de Bond van Gemengde Zangverenigingen.
  • Secretaris van het nieuwe Drechterlandsche Veefonds.
  • Bestuurslid van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland.
  • Secretaris van de Commissie tot bevordering van het Landelijk Schoon (onderdeel Historisch Genootschap).
  • Redactielid van de Jaarbundel van het Historisch Genootschap.

Beschaafd en begaafd man

Jacob de Jong was een gewaardeerd spreker op vergaderingen van bijvoorbeeld 't Nut, waar hij sprak over het gebruik van de Nederlandse taal, het misbruik van vreemde woorden en het belang van het behoud van het Westfriese dialect. In de jaarbundel van het Historisch Genootschap plaatste hij diverse gedichten en verhalen over West-Friesland. Ook tijdens de jaarfeesten van de Bond van Gemengde Zangverenigingen besprak en bezong hij de schoonheid van het landschap in West-Friesland.

Postuum eerbetoon

Na zijn plotselinge overlijden op 2 januari 1932 gaf het Historisch Genootschap de kunstenaar G.H. Lückens de opdracht tot het vervaardigen van een herinneringsplaquette. Deze plaquette werd aangebracht aan het verenigingsgebouw 'Ons Huis' van de Nederlands Hervormde Kerk te Hoogkarspel.

Zangvereniging Thalia - Jb. de Jong

Zangvereniging Thalia omstreeks 1900.
Jacob de Jong staat in de achterste rij, de vierde van links.

Persbericht Bond Gemengde Zangverenigingen

De Amstelbode, 01-10-1918.

Persbericht Thalia

De Tijd, 20-12-1924.

Persbericht Jb. de Jong

Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, 28-10-1903.

Persbericht Jubileum Jb. de Jong

Nieuwe Hoornsche Courant, 11-02-1929.