Achtergrondinformatie | Schenking plaquette Jacob de Jong

Verhuizing plaquette

De in 1932 gemaakte herinneringsplaquette van Jb. de Jong was aangebracht aan het verenigingsgebouw 'Ons Huis' van de Nederlands Hervormde Kerk te Hoogkarspel. Toen naderhand het verenigingsgebouw gesloopt werd verhuisde het werk naar 'het Reigersnest'. Vervolgens moest dit gebouw plaatsmaken voor de bouw van het gemeentehuis van Drechterland op het Raadhuisplein te Hoogkarspel.
Foto Reigersnest

Streekweg te Hoogkarspel in 1902.
Links 'het Reigersnest' dat later plaats maakte voor de bouw van het stadhuis.

Verzoek Historisch Genootschap

Het Westfries Genootschap vroeg bij brief d.d. 17 oktober 2002 de gemeente Drechterland om schenking van de plaquette van Jacob de Jong. Met als voornemen het tekstreliëf permanent tentoon te stellen in het Timmermansgildehuis, het onderkomen van het genootschap in Hoorn.

De raad van de gemeente Drechterland besloot in haar vergadering van donderdag 13 maart 2003 unaniem tot schenking over te gaan, omdat door de tentoonstelling in het Timmermansgildehuis de herinneringsplaquette meer tot zijn recht komt.

Schenking plaquette

Op donderdag 3 april 2003 werd de plaquette op het gemeentehuis van Hoogkarspel overhandigd aan Dhr. K. Bant, voorzitter van het Historisch Genootschap, in bijzijn van een dochter van de kunstenaar G.H. Lückens.
Persbericht Plaquette Jb. de Jong

Westfries Dagblad, 07-03-2003.

Foto Overhandiging

Schenking van de plaquette van Jacob de Jong op het gemeentehuis van Hoogkarspel, d.d. 3 april 2003.

Foto Overhandiging

Dhr. K. Bant en Mw. G. Mellegers-Lückens, dochter van de kunstenaar, met de overhandigde herinneringsplaquette.


Bronnen:

  • Westfries Dagblad, maart 2003