Achtergrondinformatie | Geveltypes

Trapgevel

Een trapgevel is een oude traditionele topgevel waarvan de bovenzijde zich naar boven toe trapsgewijs versmalt. Deze trappen worden vaak afgedekt met natuurstenen platen om inwateren tegen te gaan. In Nederland werd de trapgevel vooral gebouwd tussen 1600 en 1665, in de bouwstijl van de Renaissance. In de achttiende eeuw lieten veel rijken de trapgevel verwijderen om hun huis statiger te doen lijken naar de toen heersende mode: de lijstgevel. Honderd jaar later, bij de Neo-Renaissance, raakten de trapgevels weer in de mode.

Halsgevel

Een halsgevel is een bakstenen gevel van een smal huis (drie, soms twee, ramen breed) met twee hoeken van 90° aan de top die opgevuld zijn met zandstenen ornamenten, zogenaamde klauwstukken. De halsgevel is populair tussen 1640 en 1775.

Klokgevel

Een klokgevel is een gevel van een smal huis waarvan de bovenzijde de vorm heeft van een klok. De klokgevel is ontstaan uit de halsgevel, toen de Lodewijk XIV-stijl uit de mode raakte en zijn vooral gebouwd vanaf omstreeks 1660 tot 1790. In de zeventiende eeuw zijn de klokgevels lager en eenvoudiger dan in de achttiende eeuw.
Trapgevel

Trapgevel

Halsgevel

Halsgevel

Klokgevel

Klokgevel

Tuitgevel

De tuitgevel zag je tussen 1620 en 1720 veel bij pakhuizen of aan de achterkant van gebouwen, maar ook bij arbeidershuisjes. De tuitgevel lijkt op een trapgevel, maar heeft geen treden. Deze gevel eindigt niet in een punt, maar in een tuit, een smalle rechthoekige hals. Aan de zijkanten van het dak zie je vaak schouders: kleine platte gedeeltes.

Lijstgevel

Een lijstgevel heeft over de hele breedte een brede, hoge lijst, meestal uitbundig versierd. Vaak is de lijst recht, maar hij kan ook in het midden een kuif hebben. De lijstgevel komt al vanaf 1660 voor, maar werd in de negentiende eeuw echt populair. Het was vaak een goedkope oplossing ter vervanging van een versleten trap- of halsgevel.

Puntgevel

Een puntgevel is een gevel waarbij de top een driehoek vormt. Het is een van de oudste nog in gebruik zijnde geveltypen en werd vroeger vaak in hout uitgevoerd. Wanneer de punt uitloopt in een smalle rechthoekige hals, wordt dat als een speciaal type puntgevel beschouwd, de tuitgevel.
Tuitgevel

Tuitgevel

Lijstgevel

Lijstgevel

Puntgevel

Puntgevel