Achtergrondinformatie | Duinsteeg

Foto Duinsteeg, 1900

Duinsteeg anno begin 1900. Het pand met trapgevel is Duinsteeg 15, de voorzijde van het pand, dat getekend is door Lückens.

De Duinsteeg loopt van het Grote Noord naar de Ramen en wordt doorsneden door het Nieuwe Noord. De Duinsteeg is aangelegd na 1596 en vóór 1615, mogelijk in samenhang met de demping van de gracht en de bestrating van de Ramen in 1598/1599.

Eerste hulp-brievenbus

In 1855 kwam op de hoek van de Duinsteeg en het Grote Noord de eerste ijzeren hulp-brievenbus van Hoorn.

Middenstand

In de eerste helft van de twintigste eeuw was de bebouwing in de Duinsteeg een combinatie van woningen en pakhuizen. Er waren vooral kleine ondernemers gehuisvest, zoals koopmannen en handwerklieden.

Duinsteeg 15

Op de tekening van Lückens staat de achterkant van Duinsteeg 15 centraal. Lückens maakte de tekening vanuit de tuin van de Doopsgezinde Kerk aan de Ramen, op 25 december 1928. Op dat moment werd het pand met de trapgevel bewoond door koopman Joh. Naber. Het perceel was tot 1953 aangesloten op het wisseltonnenstelsel.

Van onbewoonbaarverklaring naar rijksmonument

In 1951 werd het pand onbewoonbaar verklaard. In de jaren daarna is het pand verbouwd, werd het perceel aangesloten op de riolering en is de ondergevel veranderd. In 1956 is de onbewoonbaarverklaring opgeheven. Anno 2024 is het een rijksmonument.

Advertentie Postkantoor - Duinsteeg

Hoornsche Courant, 19-06-1855.

Advertentie Posterijen - Duinsteeg

Hoornsche Courant, 20-12-1862.