Tekening J.C. de Ruyter de Wildt

JC de Ruyter de Wildt
Dit portret van Johannes Catharinus de Ruyter de Wildt is getekend in 1935, ter ere van het 30-jarig bestaan van de postzegelclub, afdeling West-Friesland.

Anno 2004 bevindt de tekening zich in het depot van het Westfries Museum.


Bijbehorende informatie:
Terug naar gallery