Beeld Eenhoorn

Beeld Eenhoorn
Deze Eenhoorn werd in 1909 door G.H. Lückens uit eikenhout gesneden, naar gelijkenis van het stadswapen van Hoorn. M. Storm schilderde het beeld in de heraldische kleuren.

De Eenhoorn was een geschenk van de gemeente Hoorn aan de stad Lewes (USA) ter ere van de Hudsonfeesten.

Het beeld kreeg een plaats in de St. Peters kerk in Lewes en werd in 1932 overgebracht naar het Zwaanendael Museum in dezelfde stad.


Bijbehorende informatie:
Terug naar gallery