Achtergrondinformatie | Stadswapen Hoorn

Gevelsteen

Gevelsteen aan de Italiaanse Zeedijk, met alleen de jachthoorn in een schild.

Jachthoorn in een schild

De oudst bekende afbeelding van het wapen van Hoorn op een stadszegel dateert van 1361, vier jaar na het verkrijgen van stadsrechten. Het zegel toont een tot jachthoorn omgebouwde koehoorn, die de naam van de stad weergeeft. De hoorn heeft vanaf dat moment altijd op het wapen gestaan.

Schildhouder

In de loop der tijd zijn er verschillende schildhouders geweest. Zo zijn in de vijftiende eeuw bijvoorbeeld zowel Maria, met kindeke Jezus, als Johannes de Doper (schutspatroon van de stad) drager geweest bij verschillende officiële stukken. Het fabeldier de eenhoorn verschijnt voor het eerst als schildhouder op een steen in 1538, in de gevel van de oude Oosterpoort. Hierbij werd het wapen van Hoorn geflankeerd door twee staande eenhoorns.
Wapenschild

Wapenschild met zittende eenhoorn, Sint Pietershof.

Zittende eenhoorn

Tegen het einde van de zestiende eeuw ging de stad Hoorn een zittende eenhoorn als schildhouder gebruiken. Het wapen van Hoorn is door de Hoge Raad van Adel bevestigd op 26 juni 1816.

De beschrijving luidt als volgt: “Van zilver, beladen met een hoorn van keel (rood), geringd van goud, geband van lazuur (blauw), met gouden kwasten, het schild van achteren vastgehouden door een zittende Eenhoorn van keel (rood), gehoornd, gemaand, gebaard, gevlokt en gestaart van goud”.

Op meerdere locaties

De eenhoorn is op meerdere gebouwen in Hoorn te zien, zoals de Hoofdtoren, het Sint Pietershof en de Waag. Maar ook op locaties in West-Friesland buiten Hoorn komt de eenhoorn voor, bijvoorbeeld op een aantal banpalen die de grens van de stad/regio aangeven. Op een banpaal is de eenhoorn altijd zodanig gepositioneerd dat de hoorn naar de stad Hoorn wijst.

Wapenschild

Het stadswapen op de Hoofdtoren.

Wapenschild

Het stadswapen op de Waag.

Wapenschild

Een banpaal in Schardam, met de eenhoorn.

Wapenschild

Het wapen met de eenhoorn in een oud borduurwerk.


Stadswapen

De officiële vastlegging van het wapen van Hoorn in 1816.